Räddningstjänstens fordon

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Åmåls kommun består av fyra beredskapsgrupper med deltidsbrandmän och sex heltidspersonal. Vid larm åker en FIP-enhet (Första InsatsPerson) mot olycksplatsen inom 90 sekunder. Övriga räddningsfordon lämnar brandstationen inom fem minuter efter utlarmning. Förutom FIP-enheten förfogar räddningstjänsten över en släckbil, tankbil, höjdfordon samt resursfordon och en båt. Räddningstjänsten larmas ut vid bland annat: brand i byggnad, gräs- och skogsbrand, trafikolycka, utsläpp av farligt ämne och hjärtstopp. Välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar.      


Information om eldning utomhus

Telefon: 0532-174 00

Sidan uppdaterades 2023-02-17

Synpunkter på sidan?