Fakturera Åmåls kommun


Åmåls kommun (org.nr 212000-1587) skannar och automattolkar in fakturorna till affärssystemet. Detta ställer krav på fakturans innehåll och kvalitet. När någon från Åmåls kommun gör en beställning, inköp eller avrop, är den skyldig att lämna uppgifter till Er om fakturaadress och fakturareferens. Saknas informationen uppmanar vi Er att begära denna!


Fakturaadress
Åmåls kommun
FE 261
838 80 FRÖSÖN


Mailadress för faktura i pdf-format
faktura@mx.amal.se

Vill du skicka e-faktura var vänlig kontakta:
Thomas Werner, 021-18 35 35, thomas@a-data.nu


Kopior och reklam ska EJ bifogas fakturan.


Ovanstående fakturaadress gäller enbart fakturor, övrig post skickas till:
Åmåls kommun, Box 62, 662 22 ÅMÅL.

Referens på fakturan
Samtliga fakturor skall innehålla fältetEr Referens.Beställaren ska alltid ange denna referenskod (8 tecken). Om inte – begär den!

 

Fakturan skall innehålla
För att automattolkningen ska fungera innebär det att följande fält skall finnas med på fakturan:

  1. Bank- eller Plusgironummer
  2. Fakturanummer
  3. Totalt fakturabelopp
  4. Totalt momsbelopp och momssatser
  5. Organisationsnummer och momsregistreringsnummer
  6. Uppgift om F-skattebevis


Sekretessbelagda fakturor
Ingen sekretessinformation får framgå på fakturan. Den ska märkas enligt överenskommelse med respektive handläggare hos Åmåls kommun.

 

Ofullständiga fakturor
Om fakturan är ofullständig eller felaktig, returneras den för komplettering innan betalning kan ske.

Vi accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor som returnerats på grund av att ovanstående uppgifter saknats. Vid ny eller kompletterad faktura flyttar vi förfallodagen till efter mottagandet av den kompletta fakturan eller till den kredit som framgår av avtal.

 

KONTAKTINFORMATION

Åmåls kommuns fakturaservice
Telefon
0532-170 49

Sidan uppdaterades 2016-01-15

Synpunkter på sidan?