Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning är en av kommunens förvaltningar. I förvaltningarna arbetar de anställda med att planera och genomföra saker som politikerna har beslutat.
Kommunstyrelsens förvaltning leder och samordnar de övriga förvaltningarna.


Kommunstyrelsens förvaltning består av:

Kommundirektör
Jan-Erik Samuelsson
Telefon 0532-171 17 
E-post:
jan-erik.samuelsson@amal.se

Näringslivs- och kommunikationsenheten
Enhetschef
Kristoffer Ljung
Telefon: 0532-174 48
E-post:
kristoffer.ljung@amal.se

Personalenheten
Personalchef
Per Ljungberg
Telefon 0532-170 30
E-post:
per.ljungberg@amal.se 

 

IT-enhet
IT-chef
Torbjörn Stake
Telefon 0532-170 67
E-post:
torbjorn.stake@amal.se

 

Ekonomienheten
Ekonomichef
Stig-Arne Olsson
Telefon 0532-170 34
E-post:
stig-arne.olsson@amal.se

 

Räddningstjänsten
Räddningschef
Christian Rådén
Telefon: 0531-52 61 16
E-post:
Christian.Raden@bengtsfors.se

 

Kostenheten
Kostchef
Göran Wahlgren
Telefon 0532-171 85
E-post:
goran.wahlgren@amal.se 

Kansli- och utredningsenheten
Kanslichef
Björn Skog
Telefon 0532-174 53
E-post:
bjorn.skog@amal.se

 

Kulturenheten
Kulturchef
Sara Vogel Rödin
Telefon 0532-171 00
E-post:
sara.vogel-rodin@amal.se

Samhällsbyggnadsenheten
Enhetschef
Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: 
bjorn.wennerstrom@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-10-14

Synpunkter på sidan?