Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning är en av kommunens förvaltningar. I förvaltningarna arbetar de anställda med att planera och genomföra saker som politikerna har beslutat.
Kommunstyrelsens förvaltning leder och samordnar de övriga förvaltningarna.


Kontaktuppgifter till kommunstyrelsens förvaltning

Kommundirektör
Jan-Erik Samuelsson
Telefon 0532-171 17 
E-post:
jan-erik.samuelsson@amal.se

Näringslivs- och kommunikationsenheten
Enhetschef
Kristoffer Ljung
Telefon: 0532-174 48
E-post:kristoffer.ljung@amal.se

HR- och löneenheten
Personalchef
Per Ljungberg
Telefon 0532-170 30
E-post:
per.ljungberg@amal.se 

 

IT-enhet
IT-chef
Torbjörn Stake
Telefon 0532-170 67
E-post:
torbjorn.stake@amal.se

 

Ekonomienheten
Ekonomichef
Stig-Arne Olsson
Telefon 0532-170 34
E-post:
stig-arne.olsson@amal.se

 

Kansli- och utredningsenheten
Kanslichef
Björn Skog
Telefon 0532-174 53
E-post:
bjorn.skog@amal.se

 

Sidan uppdaterades 2023-06-22

Synpunkter på sidan?