Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning är en av kommunens fyra förvaltningar. I förvaltningarna arbetar de anställda med att planera och genomföra det som politikerna har beslutat.
Kommunstyrelsens förvaltning leder och samordnar de övriga förvaltningarna. Ida Rådman är tf kommunchef och även chef över samtliga förvaltningar.


Kommunstyrelsens förvaltning består av:

Kommunchef
Ida Rådman
Tillförordnad
Telefon 0532-170 13
E-post: 
ida.radman@amal.se

 

Förvaltningschef
Elisabeth Eskfelt
Tillförordnad 1 oktober 2018-
31 maj 2019
Telefon 0532-171 85
E-post: elisabeth.eskfelt@amal.se 

 

Personalenheten
Personalchef
Per Ljungberg
Telefon 0532-170 32
E-post:
per.ljungberg@amal.se 

 

IT-enhet
IT-chef
Pontus Karlsson
Telefon 0532-170 67
E-post:
pontus.karlsson@amal.se

 

Ekonomienheten
Ekonomichef
Stig-Arne Olsson
Telefon 0532-170 34
E-post:
stig-arne.olsson@amal.se

 

Räddningstjänsten
Räddningschef
Henric Helander
Telefon: 0532-172 96 (växel)
E-post:
henric.helander@amal.se

 

Kostenheten
Tony Lundin
Telefon:0732000059
E-post:
tony.lundin@amal.se


Marie Bergman
Telefon:0762-059044
E-post:
marie.bergman@amal.se

Tillförordnade 1 oktober 2018-
31 maj 2019

 

 

Kanslienheten
Kanslichef
Björn Skog
Telefon 0532-174 53
E-post:
bjorn.skog@amal.se

 

Kulturenheten
Enhetschef
Stefan Jacobson
Telefon 0532-171 00
E-post:
stefan.jacobson@amal.se

Miljöenheten
Miljöchef
Anna Rangfeldt
Telefon: 0532-172 57
E-post:
anna.rangfeldt@amal.se


Utvecklingsenheten
Enhetschef
Elisabeth Eskfelt
Tillförordnad 1 oktober 2018-
31 maj 2019
Telefon 0532-171 85
E-post: elisabeth.eskfelt@amal.se 

Tillväxtenheten
Enhetschef
Thomas Carlson
Telefon 0532-170 80
E-post:
thomas.carlson@amal.se

Sidan uppdaterades 2018-11-05

Synpunkter på sidan?