Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning är en av kommunens förvaltningar. I förvaltningarna arbetar de anställda med att planera och genomföra det som politikerna har beslutat.
Kommunstyrelsens förvaltning leder och samordnar de övriga förvaltningarna. Anders Sandén är kommunchef och även chef över samtliga förvaltningar.


Kommunstyrelsens förvaltning består av:

TF kommundirektör
Jan-Erik Samuelsson
Telefon 0532-171 17 
E-post:
jan-erik.samuelsson@amal.se

Biträdande kommundirektör
Jan-Erik Samuelsson
Telefon 0532-171 17
E-post: 
jan-erik.samuelsson@amal.se

Personalenheten
Personalchef
Per Ljungberg
Telefon 0532-170 32
E-post:
per.ljungberg@amal.se 

 

IT-enhet
IT-chef
Torbjörn Stake
Telefon 0532-170 67
E-post:
torbjorn.stake@amal.se

 

Ekonomienheten
Ekonomichef
Stig-Arne Olsson
Telefon 0532-170 34
E-post:
stig-arne.olsson@amal.se

 

Räddningstjänsten
Räddningschef
Tf Christian Rådén
Telefon: 0531-52 61 16
E-post:
Christian.Raden@bengtsfors.se

 

Kostenheten
Kostchef
Elisabeth Eskfelt
Telefon 0532-171 85
E-post:
elisabeth.eskfelt@amal.se 

 

Kansli- och utredningsenheten
Kanslichef
Björn Skog
Telefon 0532-174 53
E-post:
bjorn.skog@amal.se

 

Kulturenheten
Kulturchef
Sara Vogel Rödin
Telefon 0532-171 00
E-post:
sara.vogel-rodin@amal.se

Samhällsbyggnadsenheten
Enhetschef
Björn Wennerström
Telefon: 0532-170 63
E-post: 
bjorn.wennerstrom@amal.se

Näringslivs- och kommunikationsenheten
Enhetschef
Kristoffer Ljung
Telefon: 0532-174 48
E-post: kristoffer.ljung@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-09-17

Synpunkter på sidan?