Förvaltningsorganisation


För att driva och utveckla kommunens skolor, äldreomsorg, ekonomi, vatten och avlopp och mycket annat behövs en organisation med anställda.

Organisationen är indelad fyra förvaltningar som är specialiserad på olika områden. Det är kommunstyrelsens förvaltning, kultur- och utbildningsförvaltningen, välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen och teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål som är gemensam med Säffle kommun. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd eller styrelse. I organisationen finns två kommunala bolag. Dessa är ÅKAB (Åmåls Kommunfastigheter AB) och SÅAB (Stadsnät i Åmål AB). Kommunens ca 1 200 anställda arbetar i någon av dessa förvaltningar eller bolag. Förvaltningarna planerar och genomför det som politikerna i nämnderna beslutar om.

KONTAKTINFORMATION

Kansli- och utredningschef
Björn Skog
Telefon: 0532-174 53
E-post: bjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2023-05-31

Synpunkter på sidan?