Utländska volontärer

Några av de internationella volontärer kommer till Åmål via Europeisk Volontärtjänst och arbetar i de olika föreningar, organisationer och kommunala verksamheter som ingår i Samverket.

Samverkets samordnare är kontaktpersoner för volontärerna och ansvarar för introduktion, schema, uppföljning och utvärdering av praktikperioden.

Utbytet med internationella volontärer bidrar till att utveckla Samverkets arbete och ledarskap. Volontärerna medverkar också till en positiv och inspirerande anda i Samverket.

 

Är du intresserad av att arbeta som Volontär i Europa? Kontakta Europa Direkt Fyrbodal i Åmål via 0532-170 20 eller europadirekt@amal.se.

 

Åsa Bodmark
Frivilligsamordnare Åmål, Tösse, Tydje och Ånimskog
Besöksadress:
Karlstadsvägen 14
662 37 Åmål
Telefon: 0532-171 42
E-post: asa.bodmark@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-11-04

Synpunkter på sidan?