Aktiviteter

 

Tack vare frivilliga insatser kan Samverket ha igång många verksamheter. Runt om i vår kommun sjuder det av liv och lust. Ingen ska behöva känna sig isolerad utan alla kan få del av denna gemenskap. Våra frivilliga ser till att vi har många aktiviteter. Under "knapparna" till vänster hittat ni vad som finns runt om i vår kommun och på våra äldreboenden. 


Mervärde

Många som gör frivilliga insatser har berättat om att det ger ett mervärde för den som ger insatsen. Det knyts vänskapsband, och man upplever att man kan göra en insats för någon som har behov av det. Detta leder till samhörighet och en känsla av att man kan ge något tillbaka till samhället och den enskilde. För den som får del av insatsen betyder det också att tillvaron kan få en extra "guldkant". Mervärdet berör också själva verksamheten på så sätt att de insatser som volontären utför, förhoppningsvis också kommer personalen till godo till exempel på ett äldreboende. (musikunderhållning av frivilliga, tidningsläsning osv.) 

Känner du att du skulle vilja vara delaktig i någon form av detta så finns det alltid plats för nya frivilliga. Välkommen att kontakta oss för mer information. 

Exempel på aktiviteterna: promenadgrupp, besökstjänst, utflykter, cirklar, musikcafé, bingocafé, språkcafé, sagoläsning, högläsning, cafévärdar/cafévärdinnor, stickotek, lunchcafé, hantverk m.m.

 

Åsa Bodmark
Frivilligsamordnare Åmål, Tösse, Tydje och Ånimskog
Besöksadress:
Karlstadsvägen 14
662 37 Åmål
Telefon: 0532-171 42
E-post: asa.bodmark@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-11-04

Synpunkter på sidan?