Frivilligcentralen Samverket, En mötesplats för omtanke och gemenskap i Åmåls kommun

 

Samverket Frivilligcentralen är ett informationskontor för frivilliga uppgifter och kontaktpunkt mellan människor som vill göra frivilligt arbete. Frivilligcentralen ska synliggöra frivilligt arbete och visa hur viktigt det är. Den ska underlätta arbete så att organisationer, grupper och enskilda kan göra insatser i närområdet och ska fungera som ett komplement till den offentliga och privata sektorn.

VAD ÄR FRIVILLIGT ARBETE? Frivilligt arbete är oavlönat och ska skapa mänskliga värden utan personlig vinning. Det ska utgå från människors eget engagemang och vilja att delta i samhället utan krav. Det är ömsesidigt och ingen välgörenhet. Frivilligt arbete kan utföras i grupp eller enskilt.


Välkommen att bli frivillig i Samverket i Åmåls kommun!

Att engagera sig som frivillig genom Samverket innebär att du med din tid och kunskap bidrar till att saker och ting blir bättre i ditt närsamhälle. Det kan vara allt från att spela musik eller sjunga, följeslagare, klassfarfar, klassmormor, till att besöka ensamma äldre eller att vara cafévärdinna/värd.

Vi tror på engagemangets positiva kraft och att man mår bra av att engagera sig för saker man tror på. Förutom att du mår bra kommer ditt engagemang dessutom både enskilda och samhället i stort tillgodo.

Det enda du behöver göra är att välja en uppgift och ett område som du vill engagera dig inom och ringa eller e-posta en intresseanmälan till oss, så bestämmer vi en tid för diskussion och information.

Vi kan också hjälpa dig om du är osäker eller om du har svårt att välja uppgift.  

Åsa Bodmark
Frivilligsamordnare Åmål, Tösse, Tydje och Ånimskog
Besöksadress:
Karlstadvägen 14
662 37 Åmål
Telefon 0532-171 42
E-post: asa.bodmark@amal.se

Folder om Samverket
Folder om Samverket pdf (pdf 1,6 MB)

Sidan uppdaterades 2022-11-04

Synpunkter på sidan?