Fakta kring suicid (självmord)


Varje suicid representerar både en individuell tragedi och en förlust för samhället. Suicid kan få omfattande och långvariga konsekvenser för familjer och andra efterlevande. Varje år väljer ca 1 500 personer att avsluta liv, vilket innebär att var sjätte timma tar någon sitt liv. Det är tre gånger fler än de som dör i trafiken varje år. Självmordstalen i Sverige har minskat med cirka 40 procent sedan 70-talet, men minskningen har inte varit lika kraftig bland gruppen unga och äldre som i gruppen unga vuxna och medelålders. Suicid är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen 15-44 år i Sverige. Samtidigt som vi lever allt längre, så upplever många äldre livet inte har något värde. En fjärdedel av dem som tar sitt liv är över 65 år.


Riskfaktorer
• ensamhet
• mobbing/kränkande behandling
• alkoholproblem
• fysisk sjukdom
• självmordsförsök och psykisk ohälsa tidigare i livet
• stressande livshändelser, som att förlora en nära anhörig
• familjekonflikter


Tecken på depression
• nedsatt stämningsläge
• bristande intresse
• nedsatt aptit, viktförlust
• sömnproblem
• koncentrationssvårigheter
• bristande energi
• initiativlöshet
• pessimistiska tankar
• självmordstankar


Det här kan du själv göra i krissituation
Många av oss har någon i vår närhet som har tagit, eller planerar att ta sitt liv.

Här är några råd för hur du kan förbereda dig inför en situation där en människa är i kris:
• Bryt tabut. Träna på att prata om död och självmord. På så vis blir du inte rädd när någon annan pratar om det.
• Lär dig känna igen de olika symtom som är typiska för olika former av psykisk sjukdom och psykiska kriser.
• Hjälp den drabbade att söka professionell behandling i tid. Vänta inte för länge.

I ett akut läge:
• Lyssna och stanna kvar.
• Ha ögonkontakt och prata med lugn röst.
• Gör en bedömning. Kan vi lösa detta tillsammans eller ska en expert tillkallas? Om det snabbt krävs professionell hjälp, ring 112. Hit kan du vända dig i en krissituation, eller om du behöver stöd som anhörig eller närstående

 

 

Sidan uppdaterades 2019-06-26

Synpunkter på sidan?