Psykisk ohälsa


Psykiska besvär är en av de största orsakerna till ohälsa i befolkningen som helhet. Det finns goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten. Psykisk ohälsa är ett växande problem bland unga men också bland gamla människor. Depression är ofta orsaken. Det är ett samlingsnamn för en rad symtom som kan bero på olika saker, hos olika individer. Orsaken går att finna i både kroppen och psyket. Men all deppighet är inte depression. Det är viktigt att lära sig skillnaden mellan verklig depression och vanlig nedstämdhet. Svåra känslor och mörka tankar är en del av livet. Det är viktigt att omgivningen vågar fråga om hur individen upplever tillvaron, om den känns meningsfull, och om vad de behöver och saknar i livet. En lyssnande god vän kan vara till stor hjälp. Men det finns också svårare situationer och då ska man absolut söka professionell hjälp.

Många skolbarn lider av stress, huvudvärk och magont. Unga människor vårdas oftare för depressioner, ångest och självmordsförsök. Vårt moderna samhälle med dess krav är inte alltid bra för barnen. Ta alltid ett barns signaler på allvar. Pratar hon eller han om att inte vilja leva längre så sök hjälp omedelbart. Depression kan vara ett livshotande tillstånd

Hjälp finns om man berättar! När livet gör ont kan du vända dig till vårdcentralen. Här finns personal som har särskild kompetens inom psykisk ohälsa.

Folkhälsosamordnare
Lena Björk
Telefon: 0532-174 51
E-post: lena.bjork@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-04-03

Synpunkter på sidan?