Goda matvanor

Betydelsen av fysisk aktivitet och goda matvanor för god hälsa och livskvalitet är väl vetenskapligt underbyggd. En förutsättning för ett bra liv med hög livskvalitet och god hälsa är bra matvanor.

Goda matvanor, i kombination med framförallt fysisk aktivitet, kan förebygga en rad hälsoproblem exempelvis hjärt-/kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, stroke, sjukdomar i rörelseorganen, vissa cancerformer och även psykisk ohälsa.

För att uppskatta en måltid är måltidsmiljön viktig. En av de allra viktigaste ingredienserna i måltidsmiljön är sällskap. En bra måltidsmiljö är lugn och trivsam med maten vackert serverad. Att prioritera matlagning är att spara både pengar och ett mysigt tillfälle att umgås. Mat ska vara njutning, glädje, en anledning att mötas och vara kulturbärare, och förstås ge oss näring och energi.

Barn och ungdomar

Mat är viktigt även för små magar. Ge ditt barn chansen att njuta av nyttig mat redan från början! På de här sidorna har vi samlat råd för föräldrar som hjälp på vägen.

Läs mer om specifika gruppers behov på Livsmedelsverket

 

Måltider i vård, skola och omsorg

Den värdefulla måltiden

Goda och bra måltider ger nöjda matgäster, stolt personal och kan bidra till att förbättra resultaten i hela verksamheten. Måltiderna i förskola och skola har stor betydelse för barns hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande. Inom omsorg och vård kan måltiden bidra till bättre livskvalitet och ett snabbare tillfrisknande.

De offentliga måltiderna påverkar även hälsan på längre sikt och vår framtida miljö. Bra måltider till barn i förskola och skola kan bidra till att grundlägga bra matvanor och ett positivt förhållningssätt till mat. Matvanor som grundläggs hos dagens barn och ungdomar har också stor betydelse för om vi ska lyckas nå Sveriges miljömål.

Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att använda pengarna rätt.

Den värdefulla måltiden

 

 

Åmåls kommun är med i Skolmatsakademin som är ett aktivt nätverk inom Västra Götaland som har startats för att främja skolmåltiden och goda matvanor i skolan. I nätverket ingår  kommuner och stadsdelar i Västra Götaland. Åmåls kommun gick med i nätverket i januari 2011. Vi vill förmedla en positiv attityd till skollunchen och öka kunskapen om hur valet av livsmedel påverkar vår hälsa och miljö.

Inom ramen för Skolmatsakademin arrangeras utbildningar för kostenheten och personal inom förskola och skola, samt nätverksträffar. Hemsidan är ett forum där vi sprider goda lokala exempel och informerar om beprövade metoder och läromedel, för skolrestaurangen och klassrummet.

 

Sidan uppdaterades 2023-10-27

Synpunkter på sidan?