Folkhälsomål

Du har kommit till våra sidor som handlar om våra folkhälsomål. Här kan du läsa om lokal, regionala och folkhälsopolitiska mål. Folkhälsoarbetet syftar till att skapa en god hälsa på lika villkor för alla i Åmåls kommun.

Folkhälsosamordnare
Lena Björk
Telefon: 0532-174 51
E-post: lena.bjork@amal.se

Länkar till regionalt och nationellt folkhälsoarbete

Sidan uppdaterades 2020-04-03

Synpunkter på sidan?