Folkhälsoläget

Faktablad publicerat 2019
Faktabladen innehåller färdiga tabeller indelade efter ett antal områden som har betydelse för människors hälsa (bestämningsområden).

Läs mer>>

Öppna jämförelser folkhälsa

SKL tar tillsammans med Folkhälsomyndigheten fram öppna jämförelser kring folkhälsa. Detta är den tredje öppna jämförelsen inom området, de tidigare kom 2009, 2014 och 2017.

Unika möjligheter till jämförelser

Syftet med rapporten är att den ska kunna användas som underlag av olika folkhälsoaktörer på regional och lokal nivå, för fortsatta analyser och förbättringar av sina verksamheter.

Rapporten ger unika möjligheter för regionala och lokala folkhälsoaktörer att göra jämförande analyser mellan sina egna resultat och resultat från andra län, landsting och kommuner med liknande förutsättningar. Data har hämtats ur en mängd olika källor, både från register och enkätundersökningar. Öppna jämförelser har en beskrivande karaktär och innehåller ingen analys eller bedömning av möjliga orsaker till skillnader i utfall.

Folkhälsosamordnare
Lena Björk
Telefon: 0532-174 51
E-post: lena.bjork@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-04-03

Synpunkter på sidan?