Föräldrastöd


Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Barn behöver andra människor för att överleva och utvecklas, och det är relationen till föräldrarna som betyder mest för ett barns välfärd och hälsa. Föräldrar som förmedlar både värme och ramar får barnet att känna tillit till vuxenvärlden och till samhället. Föräldrautbildning är ett, från regeringen och inom folkhälsoområdet prioriterat område.

I Åmåls kommun arbetar vi mot målet att du som förälder ska känna dig trygg genom att veta att det finns olika typer av föräldrastöd under barnens uppväxt.

De individuella kontakterna med personal inom primärvård, förskola, skola och fritidsverksamhet är en viktig källa till stöd för ett stort antal föräldrar. I Åmåls kommun pågår en stor utbildningsinsats i programmet Vägledande samspel/ICDP (International Child Development Programme) riktat till alla som möter barn och unga i sin yrkesroll. Det är ett relationsorienterat och empatibaserat program. Syftet är att skapa en gemensam värdegrund och att förbättra bemötande och kommunikation med barn och föräldrar. Programmet tillämpas inom exempelvis barnhälsovård, förskola, skola, socialtjänst, behandling och omsorg. Vägledande samspel är grundat i den senaste tidens kunskap och forskning omkring barns och vuxnas hälsofrämjande utveckling.
www.icdp.se


Åmåls familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer i Åmåls kommun. Hit är du som väntar barn eller har barn upp till 6 år välkommen.

Utöver individuella kontakter finns även stöd i form av föräldragrupper. Alla föräldrar känner nog ibland behov av att diskutera hur de ska agera i olika situationer även om man som förälder själv är expert på sina egna barn. Då kan det kännas bra att träffa andra föräldrar för att få lite tips och påfyllning i sitt eget föräldraskap.

Olika föräldrakurser har i svenska och internationella utvärderingar visat sig leda till en bättre familjerelation, färre riskbeteenden och förbättrad psykisk hälsa hos barn. Därmed ökar också förutsättningarna för att barnen ska fungera bra i skolan.

Åmåls ungdoms- och vuxencentral är en råd- och stödverksamhet för föräldrar med barn från 13 år och äldre.

 

Sidan uppdaterades 2019-06-26

Synpunkter på sidan?