Tobaksavvänjning

 

Allmänt

Det är främst nikotinet i tobaken som gör att man blir beroende. Det påverkar beroendecentrum i hjärnan och gör att man vill tillföra nikotin för att slippa få abstinensbesvär som känns som rök- eller snussug, irritation, rastlöshet eller oro.

Vanan att röka eller snusa är starkt kopplad till olika situationer eller personer. Men det går att bryta det sociala och psykologiska beroendet genom att hitta olika strategier för att stå emot suget.

 

Långvarig rökning leder ofta till allvarliga sjukdomar. Snusning kan också skada hälsan. De flesta som röker vet att det är skadligt och vill sluta. Chanserna att lyckas ökar kraftigt om man tar hjälp av utbildade tobaksavvänjare och om man använder läkemedel ökar chanserna ytterligare.

 

Här kan du läsa mer

http://www.1177.se/Tema/Halsa/Alkohol-och-tobak/Hjalp-att-sluta-roka/

 

Söker du hjälp att sluta röka eller snusa?
Eller behöver du material och kunskapsstöd i ditt arbete med att hjälpa andra att sluta?
Yrkesföreningen Psykologer mot Tobak, PmT, har tagit över ansvaret för den webbaserade information om tobaksavvänjning som tidigare fanns på Tobaksfakta. Arbetet med att på webbsida erbjuda praktiskt stöd för tobaksavvänjning kommer fortsättningsvis att skötas av PmT med webbsidan

Läs mer: www.psykologermottobak.org

Folkhälsosamordnare
Lena Björk
Telefon: 0532-174 51
E-post: lena.bjork@amal.se

Sidan uppdaterades 2020-04-03

Synpunkter på sidan?