I Åmåls kommun gör vi skillnad – Åmål är en Fairtrade City!

 

Alla vill kunna leva på sitt arbete, alla vill få sina rättigheter tillgodosedda och ha inflytande över sitt eget liv. Här spelar handel och ekonomisk tillväxt en viktig roll, men inte utan schyssta spelregler. Och tyvärr räcker det inte alltid med nationell lagstiftning och internationella konventioner, eftersom det i många länder inte finns några garantier för att dessa efterlevs i praktiken.

Vad är fairtrade?

Därför finns Fairtrade, en oberoende certifiering som genom kontroller och kriterier för hållbar utveckling ger människor i länder med utbredd fattigdom möjlighet att, med egen kraft, förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Genom Fairtrade får odlare och anställda en tryggare försörjning, mer utbildning och ökade resurser till omtanke om miljön. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom. Fairtrades vision är en världshandel med rättvisa villkor, där producenterna har möjlighet att skapa sig en trygg och hållbar tillvaro.

Premie för samhällsutveckling

Förutom ett rättvist pris för produkten har Fairtrade utöver detta en premie, baserad på försäljningen, som kan användas för att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt. Demokratiska beslut av odlarna själva bestämmer vad premien ska används till. Ofta gäller det byggandet av skolor, vårdcentral eller omställning till ekologisk produktion.

Åmål – Fairtrade City

1 april 2015 diplomerades Åmål till Fairtrade City av Föreningen för Fairtrade Sverige. Fairtrade City är en diplomering för kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen syftar till att öka kännedomen om och efterfrågan av varor som har blivit producerade med respekt för mänskliga rättigheter i andan av Agenda 2030.

Vad gör styrgruppen för Fairtrade City?

Styrgruppen är navet i det lokala engagemanget för en mer rättvis handel i kommuner där konsumtion av rättvist handlade produkter, producerade i länder med utbredd fattigdom, är en del av lösningen. Styrgruppens sammansättning har en bred samhällelig mångfald från kommunen, lokala näringslivet och civilsamhället. Styrgruppen ansvarar gemensamt för att det samordnas och arrangeras informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel samt att dokumentera dessa. Politiker och tjänstemän i styrgruppen ansvarar för att säkerställa kommunens målsättning och handlingsplan för hur man löpande ska öka sin konsumtion av etiskt märkta produkter som både följer principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i den offentliga upphandlingen.

Ambitiösa mål i Åmål

I Åmåls kommun har vi som målsättning att 100% av bananer, kaffe, te och kakao som serveras i offentliga kök ska vara Fairtrade-certifierade. Dessutom ska 100% av allt kaffe och te som konsumeras inom kommunens organisation vara Fairtrade-certifierat. Detta är ambitiösa mål som vi arbetar hårt med att uppfylla för att visa att vi har tagit ställning för rättvis handel och för att ge producenterna av våra livsmedel schyssta villkor.

Vad kan jag göra som konsument?

Liksom när kommunen upphandlar kan du också ställa krav när du handlar. Fråga efter rättvist producerade varor i matbutiken. Finns det inte, be butiken ta in det! Även i kläd- och sportbutiker och alla andra butiker som du handlar i kan du fråga om Fairtrade. Var är kläderna sydda? Hur jobbar företaget med sociala frågor? Kan de garantera att deras varor inte är producerade av barn? Visa att du är en medveten konsument som bryr sig och efterfrågar varor som producerats under schyssta förhållanden.

Fairtrade på jobbet

Även på arbetsplatsen kan man göra skillnad. En enkel sak är att byta ut kaffet och teet i fikarummet på jobbet till Fairtrade-märkt. Fråga leverantören vilka aleternativ som finns. Om de inte har Fairtrade så kan du begära att de tar in det. Även socker, kakao och bananer är enkelt att byta ut till Fairtrade. Registrera dig på Fairtrade Sveriges hemsida så får du ett fint diplom som du kan sätta upp i fikarummet.

Registrera din arbetsplats här:

https://fairtrade.se/fairtrade-pa-jobbet/

KONTAKTINFORMATION

Niklas Wahlström
Klimat- och miljöstrateg
Telefon: 0532-172 59
E-post: niklas.wahlstrom@amal.se

Sidan uppdaterades 2022-01-13

Synpunkter på sidan?