Waldenströmska gården

 

Waldenstromska _14
Waldenströmska
adress Södra Ågatan 9
kvarter Liljan Mindre 4

 

Gården byggdes 1795 av handskmakaren Lars Lindbäck och är en av vårt läns bäst bevarade hantverksgårdar, med dess för trästaden typiskt faluröda gårdsmiljö och vita fasad mot gatan.

De röda uthuslängorna har inrymt saltbod, garveri och stall. Namngivaren till gården, som bodde här under något år långt senare, var stads- och regementsläkaren Herman Otto Waldenström (1837-1908). 

En gång i tiden ägdes gården av vågmästaren och stadskassören L D Larsson, som levde åren 1798-1846. Han var far till en av 1800-talets stora personlighet i Åmål, vågmästaren och stadsfullmäktigeordföranden Petter Larsson.

Fastigheten är nu i privat ägo.
Byggnadsminne 1978.

Waldenströmska gården

Sidan uppdaterades 2020-07-01

Synpunkter på sidan?