Vågmästaregården

 

Vagmastaregarden _14


Vågmästaregården
kvarter Vågmästaregården 1
adress Mellanbrogatan 2

 

Gården byggdes av borgmästaren Anders Åberg år 1714. Gården räddades undan branden år 1777 mycket beroende på att huset hade skiffertak.
Anders Åberg blev Åbergska släktens grundare och framträder som stadens förnämsta makthavare under 1700-talet. Genom att utverka Kungl Maj:ts tillstånd att låta Åmål upprätta en våg vid tull- och lastageplatsen vid Byälvens utlopp i Vänern, lyckades han lösa striden mellan Karlstad och Åmål om sjöfarten vid Byälven, en strid som då pågått sedan Åmåls grundläggande 1643.

Två år efter det att byggnaden blev färdig gästades Vågmästargården av arvprinsen av Hessen, senare kung Fredrik I, som blivit skadad i högra låret efter skottlossning vid norska gränsen. Fredrik I bodde i Vågmästargården under en fyra veckor lång tid för tillfrisknande i mars månad 1716. Under hela tiden fanns hans hustru Ulrika Eleonora vid hans sida.

Namnet Vågmästargården har gården fått efter 1800-talets stora personlighet, vågmästaren och stadsfullmäktigeordföranden Petter Larsson (1823-1914), som vid sidan om var industriidkare och skeppsredare.

vagmastaregarden_old.jpg 

 

Vågmästaregården

Sidan uppdaterades 2020-07-01

Synpunkter på sidan?