Kronan

 

kronan_14.jpg

Kronan
adress Södra Ågatan 2
Kronan större 5


Fastighetens ägare brukspatron Anders Åberg gifte sig 20 maj 1814 med Ebba Sofia Nauclér från Brunskog och paret bosatte sig i stadens första kvarter. Troligen byggdes huset till det då nygifta paret. Anders Åberg dog 1838 och sonen Gustaf Åberg övertog huset, och bodde där med sin familj. Gustaf Åberg dog 1890 och fastigheten såldes till handlanden Anton Johan Gustaf Weinberg.

Elementarskolan för flickor flyttade in 1897. Flickskolan startade sin verksamhet 1880 i den s.k. Sigerudsgården, som låg vid den gamla brandstationen. År 1883 flyttade skolan till Lilliestiernska, för att 1897 installeras i huset i kv. Kronan större. Skolan lades ned 1908 och förenades med läroverket, som blev samskola. Kronan såldes till stadens församling för 11.000 kr, men övergick senare i folkskolans ägo. Där inrättades provisoriska skollokaler mellan åren 1911-1921 för de trångbodda folkskoleeleverna. Skolan kallades då Nedre skolan. 1922 köptes huset av Rålins orgelfabrik, som behövde bostäder åt sina anställda.

Under en lång period har Kronan varit barndaghem.
Numera renoverad och interiört ombyggd till lägenheter.
Byggnaden är till sitt yttre välbevarad och tidstypisk och ansluter väl till den övriga 1700- och 1800-talsbebyggelsen.

Byggnadsminne 1978.

 

 

Sidan uppdaterades 2020-07-01

Synpunkter på sidan?