Hantverksföreningens hus

Hantverksforening


Hantverksföreningens hus
adress Södra Ågatan 11
kvarter Liljan Mindre 3

 

 

Fastigheten byggdes på 1840-talet av brukspatronen Johan (Janne) Åberg, som på sin tid var stadens förmögnaste borgare. Åberg var till hälften ägare i Gustavfors Järnbruk i Dalsland och hade även andelar i några värmländska järnbruk. Han var också ägare av lantgårdarna Sjövik och Kasenberg. Åberg var känd som stor donator och skänkte stora belopp till stadens fattiga.
Men Janne Åbergs rikedom tog slut. Felspekulationer, stora borgensåtagande, olyckliga konjunkturer gjorde honom till sist utblottad och han gick i konkurs 1864. Janne Åberg avled 1877 och han ligger begravd på Åmåls norra kyrkogård, under en stor gravsten formad som en runsten. Efter konkursen gick åbergshuset olika öden till mötes.

Fastigheten köptes av Åmåls Sparbank som flyttade sin verksamhet dit. Nya Wermlandsbanken delade en tid banklokal med Åmåls Sparbank. Posten och Åmåls rull-
föreningsbyrå har också varit hyresgäster.
Åmåls Industri och Hantverksförening var under många år ägare av fastigheten.

Idag är Åmåls kommun ägare av huset. I det gamla brännvinsmagasinet i den röda uthuslängan har olika hantverkare försäljning av sina alster. Byggnaden har även kallats Plantaget eller Åbergsgården.

Byggnadsminne 1978.

hantverksforening_old.jpg

 

Hantverksföreningens hus

Sidan uppdaterades 2020-07-01

Synpunkter på sidan?