Dahlgrensgården

Dahlgrensgarden _14


Dahlgrensgården
adress Kyrkogatan 15
kvarter Kronan Större 3

 

Dahlgrensgården byggdes upp efter att hela kvarteret hade förintats i branden år 1777. Det var borgmästare Gustaf Åberg som byggde huset i slutet av 1780-talet.
I november 1788 besökte Gustaf III med sitt följe Åmål sedan det dansk-norska anfallet mot Sveriges västra gräns hade hejdats och gästade då Dahlgrensgården.
Under fyra veckor blev staden besatt av omkring 700 dragoner och infanterister samt 100 trosshästar. Kungen hade sitt logement på övre våningen i borgmästare Gustaf Åbergs nybyggda hus vid torget.

Efter Gustaf Åberg död 1826 sålde de efterlevande gården till f d bruksförvaltaren vid Forsbacka järnbruk, Jan Magnus Dahlgren. Det är han som givit namnet till gården.
Jan Magnus Dahlgren tog initiativ till bildandet av Åmåls Sparbank 1836 och bankens första lokal var i Dahlgrensgården. När banken firade sitt 100-årsjubileum 1936 reste man en minnesvård på hans grav på norra kyrkogården.

I Dahlgrensgården föddes den 29 januari 1856 professorn och filosofen Vitalis Norström. Som allmän kulturfaktor inledde Norströms filosofi en ny epok i svenskt andeliv. Ett erkännande av hans insats kom också med hans inval i Svenska akademien 1907.


För Åmålsborna är byggnaden också känd under namnet Reimarska Huset efter läkaren Albin Reimar som hade sin mottagning här under många år.
Byggnadsminne 1978.


Dahlgrensgården

Sidan uppdaterades 2020-07-01

Synpunkter på sidan?