Brantenbergska

brantenbergska_14.jpg

Brantenbergska
adress Hamngatan 6
kvarter Kronan Större 5

 

År 1846 byggde färgaren Robert Brantenberg sitt hus nere vid hamnen. Brantenbergska huset var alltså privatbostad från begynnelsen, men förvandlades senare till orgelfabrik. A G Rålin, som var självlärd, konstruerade 1885 en orgel, varefter han åkte över till Amerika för att lära sig orgeltillverkning. Han återkom 1892 och startade A G Rålins Orgel- och Pianofabrik i det Brantenbergska huset där verksamheten fanns kvar till 1901. Därefter uppfördes en ny fabriksbyggnad i tegel intill det Brantenbergska huset.
A G Rålin avled 1906. År 1933 övertogs verksamheten av De Förenade Pianofabrikerna i Arvika, som flyttade tillverkningen dit. I den stora fabriksbyggnaden var under många år Engers skjortfabrik, liksom flera småföretag, inrymda. Fabriksbyggnaden revs 1983.

Brantenbergska huset renoverades, målades gult och byggdes om till privatbostäder 1982, efter att tidigare ha använts till kontors- och magasinslokaler.
Husets stil ansluter helt till 1800-talets högreståndsarkitektur och ingår som en viktig del i miljön utmed motorbåtshamnen.

Byggnadsminne 1978

Sidan uppdaterades 2020-07-01

Synpunkter på sidan?