Bergska huset

 

bergska_14.jpg

Bergska huset
adress Kyrkogatan 20
kvarter Liljan Större 8

Timrat hantverkarhus i ett och ett halvt plan med skiffertak. Uppfört under 1800-talets första hälft. Trapphuset påbyggt senare.

Byggnaden utgör ett bra exempel på den låga träbebyggelse som var förhärskande i Åmål under 1700- och 1800-
talen.

Huset ligger vid det som var utkanten av staden Åmål i början av 1800-talet. Stadsgränsen följde kvarteret Liljan Större norra gräns vid nuvarande Hjeltegatan.
Tomten var från början på 600 kvadratmeter, men är
numera kraftigt avstyckad.

Huset är uppkallat efter en lokförare Axel Georg Berg,
som bodde i huset mellan åren 1926-1986.

Fastigheten är nu i privat ägo.

 

 bergska_old.jpg

Sidan uppdaterades 2020-07-01

Synpunkter på sidan?