Vimpeln


Lantmätare Magnus Beckemans karta från 1750  (Lantmäteriverkets historiska kartor)
Kvarteret  Vimpeln
 (tomt 7-16) är markerat.


Kort historik:

Kvarteret Vimpeln begränsas i norr av Norra Långgatan, i sydost av Krukmakargränd längs foten av Kungsberget (eller Åmåls Berget enl kartan) och i väster av Kyrkogatan.

I slutet av 1600-talet fanns i kvarteret endast 2 tomter som beboddes av Kari på Sann och Anders Djäkne.

I början av 1700-talet etablerar sig krukmakaren Oluff Johansson i Vimpeln (tomt 27). Han var verksam från början av 1700-talet och fram till sin död 1737. Resterna av hans verkstad undersöktes arkeologiskt i samband med nybyggnation år 1986.

På en av tomterna i östra delen hade kopparslagare Oscar Hammar sin verkstad under 1900-talets början. Han var den siste i en rad kopparslagare Hammar med anor från slutet av 1600-talet.

I dag består kvarteret av hyreshus. Det äldsta, den s.k. Palmertzgården, från 1850-talet i korsningen Norra Långgatan-Kyrkogatan. De övriga byggnaderna är uppförda i mitten av 1980-talet.

 

Sidan uppdaterades 2016-01-13

Synpunkter på sidan?