Liljan större


Lantmätare Magnus Beckemans karta från 1750  (Lantmäteriverkets historiska kartor)
Kvarteret Liljan Större (tomt 7-16) är markerat.
Kort historik:
Kvarteret begränsas i norr och söder av gatorna Norra Långgatan och Hjältegatan, i öster och väster av Kyrkogatan och Kungsgatan.

Kvarteret var från början indelat i tio tomter med bostadshus, hantverkshus, ladugård, stall, svinhus och förråd och tillhörde då 2:a kvarteret.
År 1846 gjordes en ny stadsplan för Åmål och då fick kvarteret namnet Liljan Större.

Staketet som omgärdade hela staden under 1600- och 1700-talen strök tätt intill kvarterets södra tomter och följde ungefär nuvarande Hjältegatan. I korsningen Hjältegatan-Kungsgatan fanns stadens södra tull med tullstugan. Borgmästare Sven Vigelius bodde i kvarteret under senare delen av 1800-talet. För övrigt var det mest hantverkare som hade sina bostäder och verksamheter här. Bl a Anderssons åkeri med stall för hästar och transportvagnar.

De låga trähusen revs på 1960-talet för att ge plats åt varuhuset Domus, med stor parkering på baksidan. Trähusen längs Kyrkogatan stod kvar ett tag in på 1980-talet, men nu är det bara det lilla s k Bergska huset som minner om 1700- och 1800-talens låga träbebyggelse i Åmål.


 

Sidan uppdaterades 2016-01-13

Synpunkter på sidan?