Liljan mindre


Lantmätare Magnus Beckemans karta från 1750  (Lantmäteriverkets historiska kartor)
Kvarteret Liljan Mindre (tomt 1-6) är markerat.
Kort historik:
Kvarteret begränsas i norr och söder av Södra Ågatan och Norra Långgatan, i öst och väst av Kyrkogatan och Kungsgatan. Kvarteret består nu av tre tomter, där huvudbyggnaderna är byggnadsminnen.

Under 1600- och 1700-talen bestod kvarteret av sex st långsmala tomter, 38 m långa och 16 m breda, med kortsidan mot gatan. Husen beboddes mest av hantverkare. Den östra delen av kvarteret brann ner till grunden år 1777.

På tomten längst i väster, beläget där Åmåls Stadshotell idag är, har det brunnit flera gånger. Här hade kommersrådet Bengt Norströms sitt hus, som natten till 26 april 1809 brann ner till grunden. Huset byggdes upp igen och det övertogs 1848 av källarmästare Björlin, som drev gästgiveri i fastigheten. 1902 utbröt eld på nytt i huset. Såväl gästgiveriet och närliggande Hammarsgården, som inrymde telegrafstation, blev aska. Planerna att bygga upp ett större hotell kom igång och första spadtaget till nya stadshotellet togs 4 november 1902.

Den gård som nu bl a inrymmer Café XO byggdes ca 1840 som bostad åt brukspatron Janne Åberg. Längst österut i kvarteret ligger den kringbyggda Waldenströmska gården, byggd 1795 och uppkallad efter stadsläkaren Waldenström. 

Sidan uppdaterades 2016-01-13

Synpunkter på sidan?