Kronan större


Lantmätare Magnus Beckemans karta från 1750  (Lantmäteriverkets historiska kartor)
Kvarteret  Kronan Större (tomt 1-16) är markerat.


Kort historik:
Kvarteret begränsas i norr och söder av gatorna Hamngatan och Södra Ågatan, i öster och väster av gatorna Rålinsgatan och Kyrkogatan.

Stadens torg med rådstugan låg direkt väster om detta kvarter. Idag är det park - A.

Kvarteret bestod från början av 16 långsmala bebyggda tomter med kortsidorna mot gatan.
Husen beboddes av stadens övre sociala skikt som borgmästare, rådmän och handelsmän. År 1777 brann alla hus i detta kvarter ner, utom huset på tomt nr 1, den s.k. Vågmästargården. Efter denna brand slogs flera tomter ihop. Kvarteret innehåller idag sex bebyggda tomter.

Tomt nr 6 i nordöstra hörnet av kvarteret var skolmästartomten med skolan. Tomt nr 3 ägdes i slutet av 1600-talet av lantmätare Boo Kempenskiöld som upprättade flera stadskartor över Åmål och dess omgivningar. Under tidigt 1900-tal låg Rålins piano- och orgelfabrik på  tomt 5 och 6. I huset som numera ligger vid tomt nr 10 låg Åmåls Småskoleseminarium mellan 1872 och 1911.

Sidan uppdaterades 2016-01-13

Synpunkter på sidan?