Åmåls kvarter


Lantmätare Magnus Beckemans karta från 1750 
(Lantmäteriverkets historiska kartor)

 

A gamla torget,
nuvarande Plantaget
B rådhuset
C Åmåls gamla kyrka,
invigd 1669
D gamla kyrkogården
E tullhus
F stadens våg
G båtplats
H kyrkobod
I kalkbodar
K järnbodar
L beckbruk
M-P trädgårdar
Q-T kålgårdar

Sidan uppdaterades 2016-01-13

Synpunkter på sidan?