Åmåls kommuns utveckling


Kommunen som administrativ enhet går tillbaka till 1863. Det året kom de kommunala förordningarna.

Sockenstämma och sockennämnd ersattes då av kommunalstämma och kommunalnämnd, båda med valda ordföranden. Kommunalstämman var det högsta beslutande organet.
I den gamla sockenstämman var kyrkoherden ordförande.

Kommunfullmäktige blev obligatorisk först 1918 i landskommuner med över 1500 innevånare.

I den gamla sockenstämman var kyrkoherden ordförande.
Sidan uppdaterades 2018-09-17

Synpunkter på sidan?