Kungsbron

Kungsbron.jpg

En av de första broarna i staden Åmål. Från början en enkel träbro, så kallad träbalkbro. Kungsbron kallades förr för Bondbron. Det var över denna bro som bönderna kom med sina kärror fullastade av jordbruksprodukter och slaktdjur in till stadens marknad för försäljning.


Det var från början allmogens ansvar att hålla bron i sådant skick så att man kunde köra över den med häst och kärra. Mellan åren 1931-1932 byggde man den bro som finns idag. I mars 1931 började man i staden en nybyggnad av Kungsbron. Ingenjör Baltzar von Platens förslag antogs och till en kostnad av 43.000 kronor.Bron skulle göras med en överbyggnad av armerad betong. Brons körbana ha en bredd av 7,5 meter, beläggas med asfalt och gångbanorna med klinker. Akitekt D. Dahl i Stockholm ritade broräcket som bestod av plintar, list och sockeln utförs i grå granit, barriär och överliggare av smidesjärn.

Senare åtgärder är att man under 1960-talet breddade bron något och man tog bort arkitekt Dahls vackra räcke.

 

Kungsbron_1865-1870.jpg
Kungsbron ca 1865-70

 

 

Sidan uppdaterades 2018-08-15

Synpunkter på sidan?