Hålskogsbron

 

Halskogsbron_1910-ca-AM-6226.jpg

Hålskogsbron ca 1910

Hålskogsbron även kallad Garvarebron och Fåfängebron

Den första bron över ån i Kyrkogatan var klar 28 april 1764. Den fick då heta Garvarebron därför att Anders Forsmans garveri låg alldeles vid nordöstra brofästet.
Det var en enkel träbro, byggd av grova timmerbjälkar, med ett lager näver och en fyllning av jord och grus överst.

Bron är omnämnd under namnet Hålskogsbron på 1777 års karta och är uppkallad efter området Hålskogen som ligger norr om Åmålsån.

Namnet Fåfängebron är omnämnt först 1876. Namnet sägs komma av att i tider av arbetsbrist samlades Åmåls yngre män dagligen på bron för att få arbete med lastning och lossning på båtarna i hamnen. De flesta av dem fick stå där fåfängt, utan att få arbete.
   
År 1877 besiktigades stadens broar av löjtnant J. Engblom.
Hålskogsbron var då i så dåligt skick att den fick stängas för trafik till dess faran för trafikerande var avhjälpt. År 1879 kom ett förslag från Drätselkammaren om att bygga om stadens alla broar.

År 1958 inträffade ett ras under Fåfängebron och bron blev åter avstängd för trafik. Staden sökte och fick statligt bidrag för att bygga den bro som finns här idag. 

 

Halskogsbron_1890-AM-6353.jpg

Hålskogsbron ca 1890

 

 

Sidan uppdaterades 2016-01-13

Synpunkter på sidan?