En stad med kulturhistoria att vara stolt över


Åmåls stads historia är präglad av dramatik, spänning, utveckling och framtidstro. Det började någon gång för mer än 350 år sedan då människor samlades vid Åmålsåns mynning för att byta varor.

Idag är Åmål en stad med ett välutvecklat näringsliv och ett betydande utbyte av varor och tjänster med Europa och övriga världen.

För oss är kulturen en viktig del av vårt vardagsliv. Därför vill vi inspirera människor som arbetar inom olika sorters kulturformer att etablera sig här.

Trots en del stadsbränder genom århundradena har Åmål många bevarade byggnader av kulturhistoriskt värde.

Stadsparken eller Plantaget omges av byggnader från 1700- och 1800-talet.

Dessa byggnader är inte bara kulturminnen, de är en levande del av staden och rymmer bostäder och verksamheter av olika slag.

Plantaget, Foto: Olle Englund

Plantaget, Foto: Olle Englund
Sidan uppdaterades 2016-01-13

Synpunkter på sidan?