Utställning

Hur blev Åmål en järnvägsstad?


Utställning i BJ verkstadskontor, 
gamla kontorsbyggnaden vid Euromaint AB.
Västra Bangatan 2

Öppettider

23 maj - 15 september
onsdag - lördag kl 11-16


Bergslagernas järnvägar, BJ, var ett enskilt järnvägsbolag som under 1870-talet byggde järnvägslinjen Göteborg C – Kil – Falun C. Detta är Sveriges genom tiderna största enskilda järnvägsprojekt och BJ var samtidens största enskilda svenska företag med en huvudlinje på 478 km. banan färdigställdes i sin helhet år 1879 även om det dröjde till 1888 innan man kunde göra dagliga resor mellan Göteborg och Falun. Det 1 juli 1948 förstatligades BJ och ingick därefter i SJ.

BJ valde att lägga sin huvudverkstad för reparationer och sin lokomotivstation i Åmål. BJ kom att spela stor roll för Åmåls utveckling och kom att bli den dominerande arbetsplatsen.
År 1920 hade verkstaden 462 anställda. 1948 hade verkstaden 916 anställda.

Inom huvudverkstaden fanns gjuteri, smedja, tvätteri, svarvverkstad, vagnverkstad, lokverkstad, tapetserarverkstad, presenningverkstad, pannverkstad, måleri, hjulverkstad, lindareverkstad, verktygsavdelning, förråd, kontor och ett trädgårdsmästeri som försåg alla stationer längs BJ med odlade prydnadsväxter.

Text ur Åsa Fjällman-Lätts uppsats ”De bevingade hjulens folk” 2015

Sidan uppdaterades 2019-08-13

Synpunkter på sidan?