Åmåls kommunfullmäktige 150 år
Den 9 januari 2018 fyllde Åmåls kommunfullmäktige 150 år. Detta uppmärksammades genom att återskapa stadsfullmäktiges första möte år 1868. Kvällen i fullmäktigesalen innehöll historiska föredrag om Åmåls historia från år 1643, då Åmål fick sina stadsprivilegier, och den politiska utvecklingen fram till nutid. Tidigare fullmäktigeordförande medverkade och såg tillsammans med nuvarande politiker tillbaka på det politiska uppdraget, hur det har förändrats, och hur de tror att det kommer att se ut om 50 år. Kommunfullmäktiges 150-årsjubileum uppmärksammades som en del av Åmåls pågående 375-årsjubileum.

Den 1 april 2018 firar Åmål 375-årsjubileum. Välkommen till förfest, fest och efterfest!

Sidan uppdaterades 2022-03-30

Synpunkter på sidan?