Tips och goda exempel

På den här sidan kan du se filmer, få tips och se goda exempel på hur man kan jobba med Agenda 2030-målen på ett lokalt konkret sätt. Ingen kan göra allt, men alla kan bidra med något.

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för livet på jorden. Följ med när Naturvårds-Nicke ger olika tips om lokal naturvård.

Sidan uppdaterades 2021-08-25

Synpunkter på sidan?