Rent vatten en förutsättning för liv

Tillgång till rent vatten är livsviktigt för människor och miljön vi lever i. På vattenverket övervakar man ständigt att vårt dricksvattnet rent och miljöenheten arbetar med kontroller för att förhindra att skadliga ämnen kommer ut i våra vattendrag.

Vad kan jag göra för att vi ska ha rent vatten?

Sidan uppdaterades 2021-03-25

Synpunkter på sidan?