Fysisk aktivitet för bättre hälsa

Barn behöver röra på sig för att må bra. Förskolan i Fengersfors jobbar med utemiljön för att stimulera till rörelse.

Vad kan jag göra för att öka den fysiska aktiviteten?

Sidan uppdaterades 2021-03-25

Synpunkter på sidan?