Mål för partnerskap och samverkan

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom partnerskap och samarbete globalt, nationellt, regionalt och lokalt.

Sidan uppdaterades 2021-04-20

Synpunkter på sidan?