Mål för ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet handlar om näringslivsutveckling där drivkraften är en växande efterfrågan av och marknad för varor och tjänster som minskar utsläpp eller nyttjar naturresurser mer resurseffektivt. På detta sätt blir ekonomisk utveckling ett verktyg som stödjer en hållbar utveckling.

Sidan uppdaterades 2021-04-08

Synpunkter på sidan?