Agenda 2030 och de globala målen

Logotyp globala målen

 

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Har kan du läsa om de globala målen och hur kommunen arbetar på nationell, regional och lokal nivå för att nå målen. Här får du också tips på vad just du kan göra för att vi ska uppnå ett hållbart samhälle.

KONTAKTINFORMATION

Enhetschef
Kansli- och utredningsenheten
Björn Skog
Telefon 0532-174 53
E-postbjorn.skog@amal.se

Sidan uppdaterades 2021-04-22

Synpunkter på sidan?