Förstudie - Edsleskogs gamla kyrkomiljö

Syftet med förstudien är att utreda och finna vägar att förvalta och tillgängliggöra den historiska platsen Edsleskogs gamla kyrkoplats, med fokus på kyrkoruinen, källan och religions-/kyrko-pilgrimshistoria. En förstudie gällande Edsleskogs gamla kyrkomiljö behöver genomföras för att undersöka möjligheterna till ett genomförandeprojekt för att utreda nya eller utvecklade besöksanledningar.
Edsleskogs gamla kyrka och historien kopplat till platsen är av högt kulturhistoriskt värde. Ett av Sveriges tidiga helgon, en mördade prästen Sankt Nikolaus, grundade Edsleskogs ryktbarhet som vallfartsplats och ledde till bygget av en tegelkyrka av väldiga proportioner. Pågående utgrävningar och analyser pekar mot att kyrkan kan ha börjat byggas på 1220-talet, vilket skulle göra den till Sveriges äldsta tegelkyrka. Detta är sensationellt och det framstår som både självklart och nödvändigt att förvalta denna plats och dess historia på bästa sätt.
Platsen förenar synnerligt högt kulturhistoriskt värde med stora möjligheter ur ett besöksnäringsperspektiv, bland annat kopplat till pilgrimsvandring. Adderat finns Edslekogs prästgård med sin potential och moderna historia bland annat kopplat till Anders Fryxell.
Detta är några av anledningarna till att en förstudie kring en möjligt framtida besöksmål behöver utredas. I styrgruppen för projektet ingår projektledare Johan Abenius och ordförande Gerhard Jansson för Dalslands Fornminnes och hembygdsförbund samt kommunens turismutvecklare Anna Hjelmberg. Projektet finansieras av lokalt ledd utveckling Leader Framtidsbygder Dalsland, Årjäng, Munkedal samt Europeiska jordbruksfonden för Landsbygdsutveckling.

KONTAKTPERSON

Anna Hjelmberg
Telefon: 0532-173 01
E-post: anna.hjelmberg@amal.se

Logga för Leader

Logga för Europeiska jordbruksfonden

Sidan uppdaterades 2020-09-17

Synpunkter på sidan?