Förstudie Edsleskogs Bike Center

Det pågår en förstudie om möjligheten att bygga cykelbanor för att utveckla cykelturism på Högheden. Syftet med förstudien Edsleskogs Bike Center är att undersöka alla förutsättningar för att utveckla Åmåls Skicenter till en året runt-anläggning med fokus på cykelprodukter under sommarhalvåret. Resultatet av förstudien är tänkt att ligga som en grund för ett framtida genomförandeprojekt. Den typ av cykelanläggning som ska utredas och eventuellt utvecklas, finns idag inte i området och inte heller i någon större utsträckning i övriga Sverige.

Länk till mer information:
https://ec.europa.eu/agriculture/index_sv

KONTAKTPERSON

Anna Hjelmberg
Telefon: 0532-173 01
E-post: anna.hjelmberg@amal.se

Logga för Leader

Logga för Europeiska jordbruksfonden

Sidan uppdaterades 2018-11-22

Synpunkter på sidan?