Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 

Mätningen sker inom fem viktiga områden

KKiK använder cirka 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom fem områden. Syftet med måtten är bland annat att kommuner ska använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med invånarna.

  1. kommunens tillgänglighet
  2. trygghetsaspekter i kommunen
  3. medborgarens delaktighet och kommunens information
  4. kommunens effektivitet
  5. kommunen som samhällsutvecklare

Åmåls kvalitetsresultat

I kommun och landstingsdatabasen Kolada kan du själv se Åmåls kvalitetsresultat och jämföra dem med andra kommuner.

Länk till kommun- och landstingsdatabasen

Sidan uppdaterades 2017-11-29

Synpunkter på sidan?