Våra telefontider är måndag, tisdag och torsdag kl 10-12, men du kan alltid skicka e-post till oss på adressen: [email protected]

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen. Kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar i en gemensam överförmyndar­nämnd med tillhörande kansli i Åmål. Kommunerna har valt att samarbeta för att kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden.

Aktuellt


Publicerad 2020-01-02

Nya regler om bostadstillägg 1 jan 2020

Du söker väl bostadstillägg för din huvudman?

Pensionsmyndigheten har beräknat att c:a 100 000 pensionärer går miste om bostadstillägg. Från januari 2020 tillämpas nya regler för hur bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas.

Bostadstillägg kan betalas ut från 1 krona upp till 6 540 kronor per månad.


Publicerad 2019-12-05

Det närmar sig årsräkning

Äntligen närmar det sig möjligheten att lämna in årsräkning för det gångna året!

Du finner uppdaterade blanketter på vår sida för årsräkningsinformation och vår sida för blanketter och e-tjänster

Nu kan du även lämna in din redogörelse (inte årsräkningen) digitalt via vår e-tjänst och signera med ditt bank-ID. Vi uppskattar om du vill hjälpa oss utvärdera vår e-tjänst och lämna in din redogörelse i digital form. Länk till redogörelsen hittar du här


Publicerad 2019-11-28

Tips: Utbetalningsspärr

Om din huvudman ska stå för ditt arvode kan det vara en bra idé att lämna in blankett SKV4813 och anmäla att en viss summa (skatten + avgifter) ska stå kvar på skattekontot. Det händer att Skatteverket inte hinner notera den inlämnade arbetsgivardeklarationen och istället betalar ut pengarna som överskjutande. För att undvika att behöva betala in summan på nytt kan därför möjligheten att spärra dem vara användbar. Fråga mer hos Skatteverket.


Vad gör vi?

Vår huvuduppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. För att uppnå det rekryterar vi gode män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver företrädare. Vi granskar även det arbete som de gode männen, förvaltarna och förmyndarna utför.

Den administrativa verksamheten bedrivs från ett gemensamt kansli i Åmål med möjlighet till bokade besök i samverkanskommunerna. 

Hur går en ansökan om god man eller förvaltare till?

Överförmyndarnämnden kopplas in när socialförvaltning, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående personer anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. Det går även bra att göra en egen ansökan. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis. Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

Vill du bli god man?

Skulle du vilja stödja en medmänniska i behov av hjälp med ekonomiska, rättsliga och sociala frågor? Du kanske undrar hur det är att vara god man? De flesta personer har de baskunskaper som krävs för att kunna ta uppdrag som god man. Uppdraget kräver inte mer än allmänna kunskaper i ”vardags­ekonomi”, personligt engagemang och vanligt sunt förnuft. Som god man har du rätt till ett visst arvode beroende på hur omfattande din insats varit. Många personer kan intyga hur givande det är att ha en så meningsfull syssla - och att det faktiskt blir ett litet tillskott till hushållskassan.

Tveka inte att höra av dig till oss så ska vi berätta mer!

Skicka din intresseanmälan till:

Överförmyndarenheten
Box 62
662 22 ÅMÅL

eller per e-post: [email protected] 


Boka besök hos överförmyndarenheten

Du kan boka besök hos överförmyndarenheten via telefon eller e-post. Besök via telefon bokas direkt hos handläggarna under våra telefontider. Du kan välja att antingen besöka oss i våra lokaler i Åmål eller i kommunhuset i respektive samverkanskommun.

Om du anmäler önskemål om besökstid via e-post så kommer vi sedan att kontakta dig för att boka tid och plats för mötet.

 KONTAKTINFORMATION

Telefontid: måndag, tisdag, torsdag 10.00-12.00
Besökstid: torsdagar 10.00-12.00 och 13.30-15.30

Telefon: 0532-777 400

Fax: 0532-77 74 01

E-post: [email protected]

Besöksadress: Lunnegatan 10, Åmål

Postadress: Åmåls kommun, Överförmyndarenheten, Box 62, 662 22 ÅMÅL

Blanketter

Klicka här för att komma till vår sida med blanketter och e-tjänster

 

Sidan uppdaterades 2020-01-03

Synpunkter på sidan?