Medborgarlöfte i Åmål 2018

Under 2018 lovar polisen och kommunen att öka insatserna mot narkotikamissbruket samt arbeta i syfte att bostadsinbrotten i kommunen inte ska öka jämfört med år 2017.


Situationen idag
Efter att kommunen och polisen gemensamt analyserat lägesbilden avseende narkotikamissbruket i kommunen finns tecken på att narkotikamissbruket ökat. Vid genomförandet av olika former av medborgardialog har också framkommit uppgifter som förstärker denna bild.

Det här ska vi göra
1. Öka insatserna mot narkotikamissbruket
Polisen och kommunen ska öka insatserna mot narkotikamissbruket. Särskilt fokus ska riktas mot personer som inte tidigare är kända narkotikamissbrukare.

2. Arbeta för att bostadsinbrotten inte ökar genom spridning av DNA-märkning i kommunen
Polisen och kommunen ska gemensamt sprida kunskap om märkmetoden ”Märk-DNA” i syfte att antalet bostadsinbrott inte ska öka jämfört med år 2017.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans
1. Polisen har som mål att lagföra minst femton individer som inte tidigare är kända för narkotikabrott. Kommunen har som mål att särskilt rikta insatser mot inte tidigare kända narkotikamissbrukare. Detta genom ökad samverkan mellan socialtjänst och andra samhällsaktörer som exempelvis skolor och fritidsverksamheter.

2. Antalet bostadsinbrott i kommunen ska inte öka jämfört med år 2017.

Följ med i hur det går!
Återkoppling och resultatet av det arbete som bedrivs för att nå målen sker via polisens och kommunens webbplatser, i sociala medier samt via massmedia. Medborgarlöftet följs gemensamt upp av kommunen och polisen innan årets utgång.

Rickard Fremark 

Lokalpolisområdeschef 

    

Michael Karlsson

Kommunalråd


                

MärkDNA

  • kan appliceras på värdefulla ägodelar utan att de förstörs eller minskar i värde.
  • är spårbart.
  • kopplar samman föremålet med dess ägare.
  • gör föremål oattraktiva på hälerimarknaden.
  • avskräcker tjuven från att gå in bostäder och stjäla värdeföremål.
  • är en billig och enkel åtgärd att skydda privata värdeföremål.

MärkDNA löser inte alla inbrottsproblem men är ett utmärkt komplement till andra inbrottsskyddande åtgärder.

Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information om var du kan köpa märkDNA.

Kontaktperson
Centrumutvecklare
Ulrika Abrahamsson
Telefon: 0532-174 45
E-post:
[email protected]

Länk till medborgarlöfte Medborgarlöfte Åmål 2018 pdf (pdf 109 KB)

Sidan uppdaterades 2019-05-28

Synpunkter på sidan?