Våra vänorter och partnerstäder

Vänorts- och partnerskapssamarbetet är en viktig och betydelsefull del i det internationella arbetet vilket skapar en bra omvärlds- och intressebevakning för kommunen. Åmåls kommuns syfte med samarbeten över gränserna är att utbyta erfarenheter och att vara samarbetspartner inom områden som är av gemensamt intresse.

Samarbetet städerna emellan har varierat genom åren och har haft fokus inom en rad olika områden såsom utbildning, kultur men även demokratifrågor samt ungas möjligheter till inflytande.  

Åmåls kommun har idag fem stycken vänorter, dessa är:

Gadebusch Tyskland, Kubrat Bulgarien, Türi Estland, Frogn kommune Norge och De Pere USA.

Våra partnerstäder är Dunhuang, Kina och Manafwa, Uganda.

Utbytena och kontakterna med våra vänorter och partnerstäder sker i olika omfattningar och varierar över åren.

Har du eller din förening en projektidé eller har intresse av att samarbeta med någon av våra vänorter eller partnerstäder? Kontakta då gärna kommunens verksamhetsansvarig för internationella frågor. Kontaktuppgifter finns längst upp till höger på sidan.

Kontaktinformation

Anna Lundin
Verksamhetsansvarig internationella frågor
Telefon: 0532-170 20
E-post: anna.lundin@amal.se

Internationell strategi för Åmåls kommun Internationell strategi för Åmåls kommun pdf (pdf 1,4 MB)

Sidan uppdaterades 2019-05-23

Synpunkter på sidan?