Vanliga frågor (Uppdaterad 17 mars)

På den här sidan kommer vi att publicera svar på frågor som kommunen för med anledning av coronaviruset covid-19.

Vad kan jag som enskild göra för att förhindra smittspridning av coronaviruset?
Folkhälsomyndigheten pekar på de två viktigaste åtgärderna just nu. Stanna hemma om du börjar känna dig sjuk. Skydda våra äldre från att bli smittade. Besök inte äldreboenden och hjälp äldre anhöriga med till exempel inköp så att det inte behöver gå bland andra människor.


Varför kan inte kommunen berätta om det finns några bekräftade fall av corona i Åmåls kommun?

Det är Smittskydd Västra Götalandsregionen som ansvarar för att testa personer med misstänkt smitta och besluta om isolering. På grund av patientsekretessen får inte kommunen veta om det finns smittade i Åmål, eller vilka som är isolerade i karantän.


Varför är Påskparaden  i Åmål inställd?

Regeringen har infört ett förbud mot evenemang med fler än 500 personer. Påskparaden lockar fler än 500 personer och ställs därför in.


Hur blir det med alla andra evenemang i Åmål, kommer de att ställas in?

Det går inte att svara på generellt. Det beror på den fortsatta utvecklingen och det är arrangörerna av evenemangen som beslutar om de ska genomföras eller inte.

Regeringen har bestämt att man inte får arrangera allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om de samlar fler än 500 personer. Bestämmelsen gäller bland annat konserter, bioföreställningar och marknader.


Vågar jag lämna barnen till skolan eller förskolan?
Skolledningen följer hela tiden rekommendationer från ansvariga myndigheter. Experter på Folkhälsomyndigheten har hittills gjort bedömningen att skolor och förskolor kan hållas öppna.


Hur ska jag prata med mitt barn om coronaviruset?

Lyssna på ditt barn, ge saklig information och överför inte din egen oro. Det är några av tipsen från BRIS expert om hur man kan prata med sitt barn om coronaviruset. Du kan läsa mer på krisinformation.se


Varför stängs inte skolor och förskolor för att vara på den säkra sidan?
Folkhälsomyndigheten har hittills gjort bedömningen att det är bättre för samhället att skolor och förskolor är öppna. Om de behöver stängas kommer många vårdnadshavare med samhällsviktiga jobb att behöva stanna hemma.


Är smittan farlig för barn?

Enligt Folkhälsomyndigheten drabbas inte friska barn på samma sätt som äldre personer och personer i riskgrupper.

"Om du eller ditt barn har sjukdom som generellt innebär ökad risk vid infektioner, till exempel nedsatt immunförsvar bör du rådgöra med din behandlande läkare om du har frågor kring din behandling eller vad du kan göra om för att minska risken kopplad till sjukdomen covid-19" (källa: folkhälsomyndigheten.se)


Kommer skolorna och förskolorna i Åmål att fortsätta hålla öppet om smittspridningen förvärras?
Det går inte att svara på i dagsläget. Situationen förändras hela tiden. Skolledningen följer ansvariga myndigheters rekommendationer.


Vad gör skolor och förskolor för att förhindra smittspridning?
 Alla förskolor och skolor har gått ut med information och direktiv att ingen som på det minsta sätt känner sig, är sjuk ska vistas i verksamheten, i lokalerna det är det viktigaste. I övrigt poängteras vikten av att tvätta händerna, inte röra sig i ansiktet, att hålla avstånd och att vistas utomhus så mycket det bara går i framförallt förskola och fritidshem.


Varför har kommunen beslutat att införa besöksförbud på alla äldreboenden?

Äldre och sköra personer är en riskgrupp som vi behöver skydda. Det bästa sättet är att minska risken för att de blir utsatta för smitta.


Hur ska jag tänka kring kontakten med äldre?

För att skydda äldre människor mot smitta rekommenderar ansvariga myndigheter en 70-årsregel. Den innebär att vi så långt det går ska begränsa kontakten med personer över 70 år.


Jag har anhöriga som bor på särskilt boende, hur ska göra för att besöka dem och hjälpa dem?

Vi avråder från besök hos anhöriga. Kontakta dina anhöriga på andra sätt om det är möjligt, till exempel att ringa till dem.


Varför omfattas inte LSS-boenden av besöksförbudet?

LSS-boenden har som regel låg besöksfrekvens. Rutiner finns för att ta emot besökare. Endast personal och boende får vistas i gemensamhetsutrymmena.


Vad gör kommunen för att hjälpa ensamma äldre som nu är isolerade i sina hem?

Har man ett biståndsbehov har man rätt att göra en ansökan och få den prövad av en biståndshandläggare. Kommunen arbetar även med att få stöd via frivilligverksamheten.  

 

 

 

Sidan uppdaterades 2020-03-19

Synpunkter på sidan?