Nyheter och meddelanden

Publicerad 2020-08-11

Information till vårdnadshavare inför hösten

Med anledning av det nya arbetsåret i förskola och fritidshem vill ledningen för barn och utbildning informera alla vårdnadshavare om vad som gäller för att minska smittspridningen.


Publicerad 2020-08-11

Att tänka på inför skolstarten

Inför skolstarten vill Åmåls kommun tillsammans med Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen förmedla några viktiga budskap för att förhindra smittspridningen av coronaviruset (covid-19).

Tänk på att:
Undvik kramar och annan närkontakt
Tvätta händerna ofta
Cykla eller gå till skolan om möjligt
Stanna hemma om du är krasslig

Tillsammans stoppar vi covid-19!

Länk till den nya filmen inför skolstarten


Publicerad 2020-08-10

Ljusfesten 2020 inställd

På grund av coronapandemin har Åmåls kommun idag beslutat att ställa in årets upplaga av Ljusfesten som skulle ha genomförts 10-12 september.


Publicerad 2020-08-03

Till alla barn, elever och era vårdnadshavare

Snart är sommaren 2020 slut och det är dags att starta upp ett nytt arbetsår/läsår som inte blir riktigt som alla andra, då vi en tid framöver behöver hjälpas åt med att minska smittspridningen av Covid19 i vårt samhälle.


Publicerad 2020-07-22

Stöd för att bedöma undantag från besöksförbudet på äldreboenden för personer som har antikroppar

Här hittar du information från Socialstyrelsen gällande stöd för att bedöma undantag från besöksförbudet på äldreboenden för personer som har antikroppar.

Klicka här för att läsa mer (PDF-fil)


Publicerad 2020-06-11

Ny webbsida om provtagning

Västra Götalandsregionen har nu tagit fram en webbsida som handlar specifikt om provtagning. En samlingsplats med grundläggande info samt vanliga frågor och svar.

Länk till Västra Götalandsregionen


Publicerad 2020-05-18

Angående elevluncher under vecka 21 samt avslutningsveckan

Elevluncherna följer de vanliga rutinerna, det vill säga ingen lunch när det är röd dag eller studiedag och avslut i samband med sista skoldag.
Därför gäller följande:
  • QR-koderna kommer inte att vara aktiva den 21 och 22 maj.
  • OR-koderna är aktiva till och med 11 juni.

Publicerad 2020-05-14

Hjälp till våra företag med utländskt ägande

Här hittar du information kring hjälp till företag med utländskt ägande.

Läs mer här pdf (pdf 1,5 MB)

Publicerad 2020-05-04

Till vårdnadshavare med barn i förskola och på fritidshem

Om regeringen beslutar att stänga förskola och fritidshem under en period för att minska smittspridningen av Covid-19 behöver du som vårdnadshavare veta vad som gäller för dig/er och ditt/era barn. Då stängning är ett beslut som tas av regeringen gäller samma sak för alla kommuner. Hur beslutet påverkar dig/er som vårdnadshavare kan du läsa om i MSB - myndigheten för samhällsskydd och beredskaps information, se bilaga. Har du ett samhällsviktigt arbete kan du ansöka om barnomsorg även under stängning. Ansökan görs på blankett Ansökan om tillfällig barnomsorg (omsorg för barn till vårdnadshavare med samhällsviktig tjänst) och skickas via e-post till barn.utbildning@amal.se eller lämnas till rektor vid förskola/fritidshem.
Blanketten gäller om du har ditt barn i kommunal förskola eller fritidshem. Har du ditt barn på en fristående förskola eller fritidshem kontaktar du verksamhetens huvudman.
Blankett - Ansökan om tillfällig barnomsorg pdf (pdf 1,9 MB)

Publicerad 2020-04-30

Bekräftat fall av coronasmitta på äldreboende

Kommunen kan bekräfta att det finns ett (1) bekräftat fall av coronasmittad brukare på äldreboende i Åmåls kommun. Berörda anhöriga samt personal är informerade. Brukaren är isolerad i egna bostaden. Personalen som arbetar på berörd arbetsplats har hanterat situationen på ett föredömligt vis. Kommunen kommer av integritets- och sekretesskäl inte att gå ut med statiskt om fler skulle bli bekräftat smittade.


Publicerad 2020-04-22

Vårens högtider blir annorlunda i år

Nu har vi många högtider framför oss: påsk, ramadan med eid al-fitr, pesach och flera andra. I år blir det inte som vanligt. Istället för att träffa våra nära och kära för att fira, måste vi tänka på att skydda varandra från smittspridning. Det är särskilt viktigt att skydda våra äldre, som riskerar att bli svårt sjuka, mot covid-19.
Tillsammans kan vi bromsa smittan i Sverige.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om vad vi alla kan göra för att bromsa smittan


Publicerad 2020-04-21

Lunchkuponger till alla gymnasielever som är folkbokförda i Åmåls kommun

Från och med vecka 18 kan även du som är gymnasieelev, folkbokförd i Åmåls kommun och går på en gymnasieskola i annan kommun få lunchkuponger att använda på någon av restaurangerna i Åmål.

För att kunna gå och hämta en lunch måste du ha en fungerande mobiltelefon, en personlig QR-kod och en giltig ID-handling.

Information om elevluncher hittar du på www.amal.se/elevluncher


För att få din QR-kod behöver du skicka ett e-postmeddelanden till elke.franckaert@amal.se med följande uppgifter:

• Namn
• Skola
• Program/klass
• E-postadress
• Telefonnummer


Publicerad 2020-04-20

Presentkort till alla medarbetare

Åmåls kommun delat ut ett presentkort värt 300 kronor till alla anställda. Presentkortet gäller under begränsad period och kan bra användas i lokala butiker.


Publicerad 2020-04-16

Vi hjälps åt!

Den 14 april skickade en folder ut till alla hushåll i Åmåls kommun med information om hur det lokala näringslivet kan underlättar för kunderna under den rådande situationen. Genom att klicka på länken kan du läsa eller ladda ner foldern.

Foldern Vi hjälps åt pdf (pdf 2,5 MB)


Publicerad 2020-04-09

Friluftsfrämjandet anordnar påskaktivitet

Under påskhelgen vill vi passa på att tipsa om en trevlig aktivitet på hemmaplan i den friska luften. Friluftsfrämjandet anordnar en familjetipspromenad på elljusspåret på Hanebol.Tipspromenaden finns tillgänglig påskafton, påskdagen och annandag påsk.
Ta med egen penna och papper. Efter avslutad tipspromenad lägger du dina svar i friluftsfrämjandets brevlåda som sitter på den röda byggnaden mellan garaget och huvudbyggnaden. Skriv namn, e-postadress och telefonnummer på talongen.
Vi lottar ut 6 Diggiloobiljetter bland deltagarna. Med detta vill vi önska en Glad Påsk!


Publicerad 2020-04-09

Vill du hjälpa till?

Nu kan du via en enkel e-anmälan på vår hemsida anmäla ditt intresse för att hjälpa frivilliga resursgruppen, FRG, med uppdrag i samband med olika hjälpinsatser. FRG kommer vid behov att kontakta personer som har anmält intresse. Här kan du gå vidare till intresseanmälan.


Publicerad 2020-04-08

Hjälp och stöd finns på ungdoms- och vuxencentralen

Den pågående coronapandemin har på kort tid orsakat stora påfrestningar på samhället. En pressad situation kan göra att enskilda personer och familjer mår dåligt. Du som bor i Åmål och känner att du behöver stöd i din situation, men inte riktigt vet var du ska vända dig kan alltid kontakta ungdoms- och vuxencentralen (ungvux) i Åmål för att få hjälp. Ungvux har öppen mottagning för dig från 13 år och äldre. Drop in: Måndagar, onsdagar och fredagar kl. 8.30-9.30. Övriga tider förbokas. Övriga tider förbokas. Telefontid: mån-fred 8.00-16.00. Vi finns på Södra Långgatan 12, telefon 0532-77 70 79. Vill du skicka e-post är adressen ungvux.centralen@amal.se

Publicerad 2020-04-08

Kraftfullt stimulanspaket till näringslivet i Åmåls kommun

Kommunstyrelsen i Åmåls kommun beslutade vid ett extrainsatt möte på tisdagen om ytterligare satsningar på det lokala näringslivet med anledning av den ekonomiska stagnation som följer i coronapandemin spår. Tillsammans med sedan tidigare fattade beslut utgör åtgärderna ett kraftfullt stimulanspaket till näringslivet i Åmåls kommun.


Publicerad 2020-03-24

Skolverket beslutar att ställa in resterande nationella prov under våren 2020

Skolverket följer utvecklingen när det gäller smittspridningen av coronaviruset och med anledning av den senaste tid avser Skolverket att besluta om att ställa in resterande nationella prov under våren. Skolverket är skyldigt att skicka ut förslag till i föreskrifter på remiss och när det gäller frågan om nationella prov så har Skolverket skickat ut en snabbremiss. Remissinstanserna måste komma in med eventuella synpunkter senast 23 mars 2020. Därefter kommer Skolverket gå igenom synpunkterna och fatta ett formellt beslut de närmaste dagarna. Men eftersom Skolverket får många frågor från lärare och huvudmän om hur de nationella proven ska genomföras våren 2020 så väljer de att redan nu kommunicera vad de avser att besluta. När beslutet formellt är fattat kommer Skolverket publicera mer information på skolverket.se.

Enligt Skolverket är de nationella proven ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning av en elevs kunskaper. Upplever läraren att det saknas information om elevens kunskaper på grund av att eleven inte gjort det nationella provet får läraren ta ställning till om det behövs annan kompletterande information om elevens kunskaper. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson uttalar sig på Skolverkets hemsida i frågan: ”Lärarna måste därför använda sig av andra underlag när elevernas kunskaper ska betygssättas”, säger han.

Åmåls kommuns grundskolor vill därför informera elever och vårdnadshavare om hur vi avser att arbeta utifrån detta kommande beslut.

Skolverkets uttalanden och kommande beslut ska tolkas som att en elev inte ska riskera att drabbas vad gäller bedömning av kunskaper, betyg eller gymnasiebehörighet av att ett nationellt prov inte genomförs. Det är lärarnas ansvar att förse eleven med de uppgifter som behövs för att läraren ska kunna göra en allsidig och rättvis bedömning av elevens kunskaper. Verksamheten i Åmåls kommuns grundskolor känner sig trygga med att det här arbetet ska fungera bra. Behörigheten bland skolans lärare är hög och många har arbetat med betygsättning och nationella prov under en lång rad år. Lärarna i grundskolan har också lång erfarenhet av att konstruera och gemensamt bedöma olika elevuppgifter varav nationella prov utgör en del. Den erfarenheten används nu för att säkerställa att elever ska känna sig trygga med att deras kunskaper kommer att kunna bedömas oavsett om de nationella proven genomförs eller inte.

Kent Jönsson
Verksamhetschef, grundskolan


Karlbergsgymnasiet
Här kan ni läsa Karlbergsgymnasiets information gällande Skolverkets beslut att ställa in nationella prov >


Skolverket
Läs mer på Skolverkets hemsida >


Publicerad 2020-03-23

Stöd till barn och unga och tips till barn om att hantera oro

Bris är Sveriges nationella stödlinje för barn, som både till vardags och under krissituationer erbjuder professionellt stöd till barn. När kriser uppstår i samhället påverkas alla olika, och det är viktigt att barn möts av utbildad personal som kan hjälpa barn utifrån deras stödbehov. Bris ger direktstöd till barn via chatt, telefon och mejl. Dessutom ger vi stöd till vuxna som har frågor om ett barn för att på det sättet indirekt stötta barn, exempelvis hur vuxna kan prata med barn om Corona.
 
Stöd till barn och unga och tips till barn om att hantera oro
Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Vårt stöd till barn och unga har öppet vardagar 9-12 samt 14-21 måndag till söndag. Här finns all info till barn och unga på Bris hemsida: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/just-nu/
 
Här finns tips till barn och unga hur man kan hantera oro:https://www.bris.se/for-barn-och-unga/om-corona/fragor--svar-om-corona-viruset/

Stöd till vuxna som har frågor om barn
Om man är vuxen och har frågor om ett barn kan man kontakta Bris kuratorer alla vardagar 9-12 på 0771-50 50 50. Här finns all info för vuxna om barn på Bris hemsida:https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/
 
I samarbete med krisinformation.se har Bris tagit fram en guide för hur vuxna prata med barn om Coronaviruset. Den finns här:https://www.krisinformation.se/artiklar/sa-pratar-du-med-barn-om-coronaviruset


Publicerad 2020-03-23

Sagabion stänger tills vidare

På grund av risken för spridning av coronavirus - covid-19 stänger Sagabiografen sin verksamhet tills vidare.


Publicerad 2020-03-20

Behöver du hjälp?

Från och med på måndag 23 mars kan personer i riskgrupper som är i behov av hjälp till följd av coronapandemin att kunna få hjälp med att handla, rasta hunden och annat praktiskt. Det är frivilliga resursgruppen, FRG, som samordnar hjälpen tillsammans med Röda Korset, Försvarsutbildarna och kommunen. Måndag-fredag kl 8-13 går det att ringa 076-8437900 eller 076-8437910.


Publicerad 2020-03-20

Åtgärdspaket för att stärka handel och näringsliv

Som ett led i att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin kommer Åmåls kommun och fastighetsbolaget ÅKAB med ett eget åtgärdspaket för att hjälpa företagare och kommunmedborgare. Kommunens första åtgärdspaket kommer uppskattningsvis att hamna på närmare fem miljoner kronor.


Publicerad 2020-03-17

Skolor, fritidshem och förskolor håller öppet tillsvidare. Omsorg/tillsyn för barn till föräldrar som jobbar i samhällsviktig verksamhet förbereds.

Åmåls kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och håller förskolor, grundskolor och fritidshem öppna. Med anledning av det gör kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen följande uttalande:

Förskolor, grundskolor och fritidshem i Åmåls kommun har en viktig funktion även i tider av kris. Förutom kunskapsförmedlingen bidrar de till sammanhållning, viktiga sociala kontakter och omsorg/tillsyn för barn och ungdomar. Därför hålls dessa verksamheter öppna tills vidare.

Anledningen till att olika bedömningar i nuläget görs mellan gymnasieskolans och vuxenutbildningens elever å ena sidan, och grundskolans elever å andra sidan är att de förstnämnda eleverna kommer från olika kommuner och rör sig över ett större geografiskt område. Dessutom gör förskolan, grundskolan och fritidshemmen det möjligt för fullt friska föräldrar att jobba. Det gäller både i privat och offentlig verksamhet och är med andra ord mycket viktigt för hela samhällsekonomin.

Smittoläget kan dock leda till att nya rekommendationer kommer att utfärdas från Folkhälsomyndigheten. Åmåls kommun kommer att följa även dessa. Innebär rekommendationerna stängning av förskolor, grundskolor och fritidshem kommer detta också verkställas.

I förebyggande syfte planerar Åmåls kommun för fullt för en sådan situation. Det är av yttersta vikt att förskola och fritidshem, eller någon form av omsorg/tillsyn, kan erbjudas till barn vars föräldrar arbetar med samhällsviktig verksamhet. Det kan handla om vård- och omsorgspersonal, poliser, brandmän m.m. Fullt friska föräldrar måste kunna bidra till att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner så långt som möjligt.

Michael Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Anders Sandén
Kommunchef


Publicerad 2020-03-17

Åmåls kommun stänger gymnasieskolan och vuxenutbildningen från och med 18 mars – studier och undervisning ska ske på distans

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen gör följande uttalande med anledning av att Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolor och övriga frivilliga skolformer så som kommunal vuxenutbildning stängs från och med onsdag den 18 mars:

Åmåls kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation och från och med imorgon stängs Karlbergsgymnasiet och Vuxenutbildningen i Åmål. Två undantag görs. Gymnasiesärskolans verksamhet kommer fortsätta att bedrivas under så normala förhållanden som möjligt och SFI A/B kommer undervisas i mindre grupper två gånger i veckan.

Det är viktigt att understryka att studierna och undervisning ska fortsätta på distans. Formerna för detta kommer att se olika ut. Det är upp till rektor och lärare att besluta om detta.

Vi vill uppmana eleverna att  ansvar för sin egen och sina skolkamraters lärandesituation. Även om förutsättningarna är annorlunda gäller det att sträva efter att nå uppsatta kunskapsmål.

Grundskolans verksamhet är öppen. Även här följer Åmåls kommun Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Gymnasieskolans elever rör sig över kommungränser och större geografiskt område än grundskoleelever och grundskolans elever är i större behov av tillsyn än gymnasieelever, därav skillnaden i ställningstagande så här långt.

Michael Karlsson
Kommunstyrelsens ordförande

Anders Sandén
Kommunchef


Vid frågor, vänd er till:

Gymnasieskolan

Mats Aronsson, verksamhetschef tel 0532 172 18, mats.aronsson@amal.se

Joakim Axelsson, rektor tel 0532 173 63, joakim.axelsson@amal.se

Christine Siljeblad, tf rektor tel 0532 172 05, christine.siljeblad@amal.se

Jonathan Lindström, rektor tel 0532 173 53, jonathan.lindstrom@amal.se

Magnus Skoglund, rektor tel 0532 170 93, magnus.skoglund@amal.se


Vuxenutbildningen

Madeleine Hartman, rektor 0532-173 07, madeleine.hartman@amal.se

Karin Rolfsman, tf rektor 0532- 172 14, karin.rolfsman@amal.se


Publicerad 2020-03-16

God handhygien viktigt för att förhindra smittspridning


Medicinskt ansvarig sjuksköterska Anna-Karin Lindblom poängterar vikten av god handhygien. Kommunledningen berättar om hur kommunen jobbar för att begränsa smittspridning.


Publicerad 2020-03-16

Nya beslut i Åmåls kommun med anledning av coronaviruset

Åmåls kommun utökar insatserna för att motverka spridningen av coronaviruset.
Det är kommunernas huvudsakliga uppgift att säkerställa att så mycket som möjligt av den samhällsviktiga verksamheten - såsom vård, omsorg, skola, vattenförsörjning och räddningstjänst - kan upprätthållas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott och Centrala ledningsgruppen har idag kompletterat tidigare beslut med ytterligare åtgärder. Fler beslut kommer att fattas om situationen så kräver.
Vägledande för kommunens arbete är de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och andra ansvariga myndigheter utfärdar.

Det enskilt viktigaste för att förhindra smittspridning är allt jämt god handhygien. Därför uppmanas alla att frekvent tvätta händerna noggrant med tvål och vatten.

Följande åtgärder vidtas i nuläget för att begränsa smittspridning:

• Kommunens Centrala ledningsgrupp är satt i stabsläge vilket innebär mer frekventa möten för att följa händelseutvecklingen och fortlöpande kunna fatta nödvändiga beslut.

• Kommunens pandemiplan uppdateras, nytt beslut tas på kommunstyrelsen onsdagen den 18 mars.

• Generellt ska personal inom Åmåls kommun vara symtomfri från sjukdom i 48 timmar innan återgång i tjänst.

• Endast nödvändiga tjänsteresor får genomföras. Undantag beslutas av förvaltningschef.

• Förutsättningar för att hålla möten på distans via digital teknik och för personal att jobba hemifrån förbättras.

• En central TIB-funktion (tjänsteperson i beredskap) är aktiverad för att chefer inom kommunens organisation ska kunna få stöd och kunna informera om aktuellt läge.

• Besöksförbud för alla personer med förkylnings- och luftvägssymtom införs i alla kommunala verksamheter. Information om detta anslås på alla entrédörrar.

• Barn/elever i förskola och skola som uppvisar symtom ska vara hemma. Barn/elever som varit hemma och sjuka, ska vara symtomfria från sjukdom i 48 timmar innan återgång till förskola/skola.

• Besöksförbud råder på alla äldreboenden och särskilda boenden i Åmåls kommun. Undantag kan beviljas.

• Dagverksamheterna Täppan och Träffpunkten på Åmålsgården stängs till vidare.

• Planerade aktiviteter på äldreboenden med externa aktörer ställs in tills vidare.

• Kommunala fastighetsbolaget, ÅKAB, åtgärdar endast akuta ärenden på äldreboenden och i sitt övriga fastighetsbestånd.

• Post levereras till särskild brevlåda utanför äldreboenden.

• Påskparaden 2020 är inställd.

Via följande länkar hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Smittskyddet Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten Frågor och svar om Covid-19

1177.se om coronaviruset

Krisinformation.se

Västra Götalandsregionens informationssida

För allmänna frågor om coronaviruset rekommenderas det nationella informationsnumret 113 13.


Publicerad 2020-03-16

Besöksförbud råder på alla äldreboenden och särskilda boenden i Åmåls kommun

På rekommendation från kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar välfärds- och arbetsmarknadsnämnden att besöksförbud råder på alla äldreboenden i Åmåls kommun. Besöksförbudet gäller från och med idag den 12 mars 2020 kl 15:00. Bakgrunden till beslutet är den pågående smittspridningen av covid-19.

Publicerad 2020-03-16

Information från barn-och utbildningsförvaltningen gällande coronavirus (uppdatering 11 mars)

11 mars

Inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter sitter det från och med idag STOPP-skyltar på entrédörrarna som uppmanar alla som är sjuka, känner sig sjuka, hostar och nyser att stanna utanför lokalerna. Inga sjuka barn/elever eller personal ska vistas i lokalerna.

För att skydda sig själv och varandra är det viktigt att:
- man stannar hemma om man är sjuk! Sjukanmälan görs som vanligt till förskola/fritidshem/skola.
- tvätta händerna noga och länge.
- använda handsprit.
- inte peta/röra sig i ansiktet.


10 mars

Just nu rapporteras mycket om Covid-19 (coronavirus) spridning i världen och i Sverige och läget förändras hela tiden.

Barn- och utbildningsförvaltningen följer utvecklingen noggrant och arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I nuläget ska alla friska elever vara i skolan. De elever som är sjuka, oavsett anledning ska vara hemma tills de är friska.

Finns misstanke om att barn/elev är smittad av Covid-19 ska vårdnadshavare ringa 1177, detsamma gäller personal. För frågor kring Covid-19, ta kontakt med 113 13.

För att förhindra smittspridning gäller följande:
Sjuka barn/elever och personal ska vara hemma och här gäller låg tröskel = ingen ska vara i förskola/skola eller på sin arbetsplats när man är sjuk. Barn/elever som är sjuka ska skickas hem och det är vårdnadshavaren som ansvarar för att hämta sitt barn upp fram tills dess att barnet har fyllt 18 år och är myndig.

Samtliga verksamheter arbetar aktivt med information till elever och att lära/öva med barn att:
- nysa/hosta i armvecket
- tvätta händerna – NOGA (30 s med rikligt med tvål och varmt vatten - flera gånger per dag, före måltider, efter toalettbesök)
- peta inte med händerna i ansiktet

Information på arabiska pdf (pdf 152 KB)


/Barn- och utbildningsförvaltningen


Publicerad 2020-03-16

Hjälp kommunen att förhindra smittspridning

Med anledning av coronaviruset vidtar kommunen ett antal åtgärder för att förhindra smittspridning och skydda sköra människor. Alla kan bidra till att förhindra smittspridning genom att inte smitta andra. Vi betonar vikten av god handhygien och att inte utsätta andra människor för smittorisk om du är sjuk. Kommunen avråder bestämt för besök på äldreboenden, gruppboenden eller andra kommunala verksamheter om du är sjuk. Anslag kommer att sättas upp på alla byggnader med kommunala verksamheter.

Följande åtgärder vidtas i nuläget för att begränsa smittspridning:
• Anslag sätt upp på alla byggnader med kommunala verksamheter om att inte gå in om du har symptom på luftvägsinfektion, till exempel snuva, hosta, feber. På anslaget anges ett telefonnummer dit du kan ringa för att få kontakt med personal.
• Kommunens IT-enhet skapar förutsättningar för att hålla möten på distans via digital teknik och att personal kan jobba hemifrån.
• Vi undviker kroppskontakt genom att inte skaka hand med varandra. Alla medarbetare påminns om vikten av god handhygien.
• En central TIB-funktion (tjänsteperson i beredskap) är aktiverad för att chefer inom kommunens organisation ska kunna få stöd och kunna informera om aktuellt läge.

Via följande länkar hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Smittskyddet Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten Frågor och svar om Covid-19

1177.se om coronaviruset

Krisinformation.se

Västra Götalandsregionens informationssida

För allmänna frågor om coronaviruset rekommenderas det nationella informationsnumret 113 13.


Publicerad 2020-03-16

Information med anledning av coronaviruset

Med anledning av spridningen av coronaviruset uppkommer många frågor. Alla som har frågor om viruset kan ta del av bekräftat information från ansvariga myndigheter. Se länkar. Du som vill ställa frågor om viruset kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Åmåls kommun följer utvecklingen och samverkar med Länsstyrelsen i Västra Götaland. Kommunen har upparbetade kontaktvägar med primärvården och har en nära samverkan med Smittskydd Västra Götaland och vårdhygienisk expertis. Kommunen poängterar också vikten av att vara källkritisk.

Via följande länkar hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Smittskyddet Västra Götaland

Folkhälsomyndigheten Frågor och svar om Covid-19

1177.se om coronaviruset

Krisinformation.se

Västra Götalandsregionens informationssida

God handhygien
Det är viktigt med god handhygien för att minska risken för smittspridning.

God handhygien (olika språk) pdf (pdf 1,6 MB)


Sidan uppdaterades 2020-03-16

Synpunkter på sidan?