Enheten för arbete och etablering

Enheten för arbete och etablering i samverkan med Arbetsförmedling erbjuder arbetsmarknadspolitiska insatser så som praktik, arbetsträning, sysselsättning och språkpraktik. Enheten erbjuder även den enskilde en behovsstyrd prövning och en start på vägen till egen försörjning.

Enheten för arbete och försörjning leder och samordnar Åmåls kommuns samlade insatser mot arbetslöshet inom ramen för olika arbetsmarknadsprogram. Enhetens uppgift är att i samarbete med Arbetsförmedling,Försäkringskassa, Individ- och familjeomsorg och andra berörda myndigheter ge den arbetssökande stöd och hjälp för att nå målet självförsörjande.

På enheten arbetar vi tillsammans med personen, utifrån dennes förmågor och behov för att nå målet egen försörjning. För att nå målet fler i sysselsättning är enheten uppdelad i fem verksamhetsområden:

Etablering:

Etablering av nyanlända med PUT (permanent uppehållstillstånd) i samverkan med Arbetsförmedlingen. 

Jobbcentrum:

Samordnar insatser kring enskilda individer med målsättning att nå egen försörjning.

Skuld- och konsumentrådgivning:

Stöd och rådgivning kring konsumentfrågor och skuldsanering.

Ekonomiskt bistånd:

Behovsprövar rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Kontaktinformation
Enhetschef
Per Lundin
Telefon 0532-171 72
E-post: [email protected]

Besöksadress

Lunnegatan 10
662 31 Åmål

Postadress
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen
Box 62
662 22 Åmål

Besöks- och telefontider
gällande ekonomiskt bistånd

Måndagar och tisdagar
8.30-9.30
Torsdagar och fredagar
8.30-9.30
Onsdagar stängt
(vid akuta situationer ring på dörrklockan till vänster)
Telefon 0532-170 44 

Besökstider för frågor om etablering
Tisdagar och torsdagar
13.00-15.30

Besökstider för frågor om arbetsmarknad
Fredagar 10.00-12.00

Sidan uppdaterades 2019-08-12

Synpunkter på sidan?