Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen


Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen är uppdelad i olika verksamhetsområden. Inom förvaltningen finns stab, äldreomsorg, individ och familjeomsorg IFO, LSS-enheten samt integration och arbetsmarknad. Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar efter de mål kommunfullmäktige beslutat om.


Förvaltningschef
Jan-Erik Samuelsson
Telefon: 0532-171 17
E-post: [email protected]

Nämndsekreterare
Pierre Carroz
Telefon: 0532-171 20
E-post: [email protected]

Biträdande förvaltningschef
Kenneth Bramberg
Telefon: 0532-171 30
E-post: [email protected]

Verksamhetschef IFO
Berith Sletten
Telefon: 0532-171 22
E-post: [email protected]

Verksamhetschef äldreomsorg
Marco Niemelä
Telefon: 0532-170 36
E-post: [email protected]

Verksamhetschef LSS
Johan Fritz
Telefon: 0532-171 53
E-post: johan.fritz@amal.se

Verksamhet hemsjukvård
Verksamhetschef
David Engkvist
Telefon: 0532-777 238
E-post: [email protected]

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Anna-Karin Lindblom
Telefon: 0532-171 31
E-post: a[email protected]

Enheten för arbete och försörjning
Enhetschef
Per Lundin
Telefon:
0532-171 72
E-post:
[email protected]

Kontaktinformation

Nämndsekreterare
Pierre Carroz
Tel
0532-171 20
E-post:
[email protected]
Fax: 0532 – 128 79

Postadress:
Välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen
Box 62, 662 22 Åmål

Besöksadress:
Kyrkogatan 2
662 22 Åmål

Sidan uppdaterades 2020-01-08

Synpunkter på sidan?