Ekonomienheten


Ekonomienheten ansvarar för och samordnar ekonomiadministrativa och finansiella arbetsuppgifter för hela kommunen. Enhetens ansvarsområden omfattar:

• bokslut, år- och delårsredovisning, • budgetprocess, • löpande redovisning
  och fakturering
• utveckling och underhåll av ekonomiadministrativa rutiner, av kommunens redovisnings-
  modell och av kommunens ekonomisystem
• intern utbildning, rådgivning och information rörande ekonomifrågor
• budget- och uppföljningsstöd, • upphandlings- och inköpsstöd

Ekonomiområdets kvalitet utvärderas årligen av kommunens revisorer samt externa revisorer.

 

Sidan uppdaterades 2019-09-09

Synpunkter på sidan?